Global Economic Crime Survey 2011

Drygt vart femte svenskt företag har utsatts för någon form av ekonomisk oegentlighet de senaste tolv månaderna. Siffran är ännu högre i en internationell jämförelse där vart tredje företag svarar att de drabbats av brott det senaste året. Förskingring är vanligast men cyberbrott ökar allt mer och hamnar på en andraplats när brottstyper rangordnas i Sverige.

Det är några av resultaten i den sjätte Global Economic Crime Survey som presenteras av PwC och London School of Economics i dag. Undersökningen som genomförs vartannat år omfattar i år 78 länder och cirka 3900 ledande befattningshavare i större organisationer.

Intervju med Pernilla Odqvist på PwC.

Läs och ladda ner den nordiska rapporten
Economic crime in the Nordic region 2011

Läs och ladda ner den globala rapporten
Global Economic Crime Survey 2011

Pressmeddelande
Allt vanligare med ekobrott – mer än vart femte svenskt företag drabbat