Digitalisering

loading-player

Playback of this video is not currently available


Den digitala tekniken bryter ny mark för processer, strukturförändringar och värdeskapande i ekonomin.

Samtidigt utmanas befintliga affärsmodeller av frågan om säkerhet och cyberhot som är mer aktuellt än någonsin.

Behovet av att ständigt ligga i framkant och ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger är central för så gott som alla företag och organisationer idag. Rätt hanterat kommer det att vara en påtaglig konkurrensfördel för de som lyckas. 

Välkommen till våra seminarier på temat digitalisering i Almedalen

Hur når vi målet att Sverige ska bli bäst på e-hälsa 2025? 4 juli
En framtidsspaning - beskattning i en digitaliserad värld 5 juli
Skola? Hur leds den och av vem? 5 juli
Flygplatsen som nav i mobilitetens tidevarv -
hållbarhet genom innovativa människor i en digital era
5 juli
Användning av invånartjänsterna 1177 - lärdomar från regioner och landsting 5 juli

Seminariefilmer

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hur når vi målet att Sverige skall vara världsbäst på e-Hälsa till 2025? - 4 juli

loading-player

Playback of this video is not currently available

En framtidsspaning – beskattning i en digitaliserad värld – när, var och hur? - 5 juli

loading-player

Playback of this video is not currently available

Användning av invånartjänsterna 1177 - lärdomar från regioner och landsting - 5 juli

loading-player

Playback of this video is not currently available

Varför skola? Vilken skola? Vem leder den? - 5 juli

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hållbart resande och den digitala flygplatsen som nav i mobilitetens tidevarv - 5 juli

Kontakta oss

Fredrik Lindblad

Digital Transformation Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Jessica Carragher Wallner

Rådgivare digital transformation, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Följ oss i sociala medier