Informationssäkerhet


Informations- och IT-säkerhet – Cyber Security – handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet i en värld under ständig förändring.

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar och ger oss oändliga möjligheter samtidigt som den för med sig nya risker som kan ha stor inverkan på din verksamhet.

Det gäller att identifiera och kunna hantera de hot du står inför, så att du kan driva och utveckla din verksamhet med minimerad risk och bevarat förtroende från omvärlden.

Välkommen till våra seminarier på temat informationssäkerhet i Almedalen

Hur säkrar vi valet 2018 i ljuset av de fem globala megatrenderna? 3 juli
Cyberhot – dagens landskap och förväntad utveckling 4 juli

Seminariefilmer

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hur säkrar vi valet 2018 i ljuset av de fem globala megatrenderna? - 3 juli

loading-player

Playback of this video is not currently available

Cyberhot – dagens landskap och förväntad utveckling - 4 juli

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier