Cash Management

Vi hjälper organisationer med att utforma och implementera ramverk för likviditetshantering vilket inkluderar utvärdering av nuvarande processer likviditetsplanering och rapportering.

Vi erbjuder även rådgivning vid förändring av kontostrukturer, cash pooling, nettning och payment factories samt optimering av rörelsekapital. 

Cash Management | PwC

Kontakta oss

Malin Rössel

Head of Treasury Solutions, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 70

Följ oss i sociala medier