Möt PwC på konferensen GRC 2018

18-19 oktober i Stockholm – för dig som arbetar med governance, risk management och compliance

GRC 2018 är den självklara mötesplatsen för dig som är verksam inom governance, riskhantering, compliance och internrevision. Årets tema är "Interaction for Greater Value". Konferensen arrangeras av Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum.

Naturligtvis är våra experter på plats och delar med sig av sina insikter kring mångfald, cybersäkerhet, penetrationstester och mycket annat.

Vill du veta mer? Kontakta Nils Jeppsson, nils.jeppsson@pwc.com

PwC:s program 

1. #metoo och mångfald

I kölvattnet av #metoo och andra stora skandaler under 2017 blir mångfalds- och inkluderingsfrågor allt viktigare för hur företag uppfattas av sina intressenter. Bristen på riskmedvetenhet kring dessa frågor kan påverka företag och allt fler börjar erkänna detta som en anseenderisk. Idag är detta inte bara en fråga för HR utan något som genomsyrar hela organisationen. Vilka är riskerna bundna till en utebliven mångfalds- och inkluderingsstrategi? Vilka är fördelarna för organisationer som ligger i framkant?

Nasim Khosravi, PwC

Nasim Khosravi

Nasim är hållbarhetskonsult på PwC och arbetar med frågor som rör mångfald och inkludering.

 

2. Penetrationstester

Klarar din organisation att motstå ett cyberangrepp?

Mattias delar med sig av vanligt förekommande it-säkerhetsbrister och förklarar varför det är så viktigt att själv identifiera och åtgärda bristerna innan en angripare kan utnyttja dem.

Hur kan du mäta förmågan att motstå, identifiera, och agera på cyberhot? Vad är ett penetrationstest och hur genomförs det?

Mattias, PwC

Mattias Gröndahl

Mattias är ansvarig för en grupp inom PwC som jobbar med “Offensive Security” som omfattar penetrationstester och sk red teaming. Mattias har även stor erfarenhet av att genomföra Critical Security Assessment med regelverk som CIS 20, ISF, och NIST. Mattias är certifierad CISSP, GIAC GMOB och MCSA. 

3. Automatisering och digitalisering

Automatisering och digitalisering är kanske samhällets starkaste förändringskrafter globalt just nu. Allt fler av våra aktiviteter, privata såväl som yrkesmässiga, sker i den digitala världen och i debatten framförs ofta att jobb kommer att försvinna och ersättas av robotar och algoritmer. 

Hur påverkar den pågående digitaliseringen och automatiseringen revisions- och rådgivningsbranschen, och vilka möjligheter skapar det för organisationer som ligger i framkant? 

Jan von Zweigbergk, PwC

Jan von Zweigbergk

Jan är chef för robotics och automation på PwC Sverige. Han har jobbat som programledare, projektledare, uppdragsansvarig, leveranspartner samt ämnesexpert och ledare.

Louise Wennström, PwC

Louise Wennström

Louise Wennström började sin karriär på PwC med inriktning internrevision men arbetar i dag med att se kundnyttan mellan internrevision och robotisering på PwC:s cyber security-avdelning.

Kontakta oss

Nils Jeppsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 40

Följ oss i sociala medier