Presentationer från Kunskapsdagarna i Göteborg

Tack för att du kom på vår Kunskapsdag!

Vi hoppas att du har fått med dig flera givande insikter och att vi kan bidra till din och ditt företags utveckling.

Presentationer

Klicka på respektive länk för att ta del av presentationen

7. Aktieägaravtal – vilka rättigheter och skyldigheter har du?

8. Företagsbeskattning i förändring

9. Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren

10. Arbetsrätt, lön och pension

11. Framtidens arbetstagare – mobil och innovativ?

12. Aktuella momsfrågor

13. A practical approach to Brexit

14. Svårt att navigera på fastighetsmarknaden?

15. Skatter i en digitaliserad värld

16. Transfer pricing - internprissättning och tull

18. Framtidens ekonomifunktion

19. Trender inom företagstransaktioner

20. Ekonomiska oegentligheter - Att upptäcka, utreda och förebygga incidenter?

21. Vad blir egentligen priset på aktierna?

22. Tillämpningsfrågor K2/K3

23. Aktuella redovisningsfrågor avseende IFRS

24. K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund

25. Svenska kyrkan – åtgärder att vidta i sambandmed ny mandatperiod 2018

26. Det tuffaste styrelseuppdraget – att vara ledamot i föreningar och stiftelser

27. Finansiell riskhantering och redovisning – vad bör man tänka på?

28. Personlig cybersäkerhet

29. Säkrare affärer genom effektiv kontroll av leverantörer och utbetalningar

30. Lagkrav om hållbarhetsrapportering

31. The role of the Chief Data Officer in an innovative driven society

32. Har du rätt projekt i din portfölj?

34. TAP - kommunikation i innovation

36. GDPR-sex månader kvar

37. Vägen mot en likvärdig skola – leda och hantera till likvärdig skola

38. Digitalisering i offentlig verksamhet

39. Hur stort är det framtida rekryterings- och personalbehovet i din kommun?

40. Korruption i offentlig sektor

41. Kommunal tillväxt

Kontakta oss

Jennie Eriksgren

Administratör, PwC Sverige

Tel 010-213 11 74

Följ oss i sociala medier