Kunskapsdagen i Helsingborg 2018

För femte året i rad bjuder vi in till vår kunskapsdag i Helsingborg. Civilrätt, hållbarhet, GDPR och aktuella skattefrågor är några av våra ämnen. Seminarieföreläsare är medarbetare från PwC.
 

Som extern föreläsare får ni bland annat lyssna på Caroline Larsson, en efterfrågad inspirationsföreläsare som även är före detta golfproffs. Hon har vunnit både EM och VM i handigolf och kommer att tala om hur du lyckas hantera tuffa utmaningar genom att spela det mentala spelet rätt, motivera dig själv och våga omfamna det som också känns svårt.

Datum och tid

Torsdagen 21 november Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg.

Hitta hit

Åsa Bellin, PwC

Kontakt

Om du har några frågor maila Åsa Bellin, asa.bellin@pwc.com

Caroline Mohr

8.30-9.30

Vinn det mentala spelet och öka din motivation
Föreläsare: Caroline (fd Larsson) Mohr

Caroline (fd Larsson) Mohr föreläser om inspiration världen över på såväl arenor som St Andrews och i djungeln i Costa Rica. Hon är före detta golfproffs och har vunnit både EM och VM i handigolf. Men hon har fått prova på mer utmaningar än det mentala spelet i golf, hon överlevde först en jordbävning i Nya Zeeland, för att sedan drabbas av cancer och förlora ena benet i starten av sin golfkarriär. Hennes föreläsning tar dig med på en oförglömlig resa om att våga ta viktiga beslut, att spela det mentala spelet rätt, motivera dig själv och om teamwork i världsklass.

Micke Hermansson

13.00-14.00

Kunskap är coolt
Föreläsare: Micke Hermansson

Grej of the day (GOTD) – ett slags mikrolektioner med makroeffekt – är en av de senaste årens mest uppskattade undervisningsinnovationer. Metoden har blivit en succé hos lärare, elever och föräldrar och har hittills resulterat i tre böcker och en Facebookgrupp med över 35 000 medlemmar samt en spridning av metoden på mängder av skolor runt om i Sverige.
Micke Hermansson är mellanstadielärare med 25 år i yrket och upphovsmannen bakom Grej of the day. I föreläsningen drar han viktiga paralleller till forskning och visar varför GOTD är en så framgångsrik metod för att väcka nyfikenhet, ge ökad motivation och högre måluppfyllelse.

Anna Lööw och Olle G Nilsson, PwC

9.50-10.35

Pass 3: Nyheter och tillämpningsfrågor K2/K3
Föreläsare: Anna Lööw och Olle G Nilsson, PwC

Bokföringsnämnden har under året presenterat ett fåtal nyheter som vi går igenom. Under året har också nya skattemässiga regler kring avdrag för räntor och sänkt inkomstskatt presenterats och vi belyser effekterna dessa får i redovisningen av uppskjuten skatt. Under 2018 har också en ny standard för intäktsredovisning i IFRSföretag börjat tillämpas (IFRS 15) och vi redogör för om/hur detta kan påverka K3-företag som ingår i IFRS-rapporterande koncerner. Vi kommer även att belysa några områden i K3 där vi ser att det finns vanligt förekommande frågeställningar.

Ladda ner och läs presentationen >>

Christine Axentjärn och Stefan Schreiter, PwC

9.50-10.35

Pass 4: GDPR efter 25 maj - vad händer nu?
Föreläsare: Christine Axentjärn och Stefan Schreiter, PwC

Våren 2018 präglades av ett tydligt GDPR-fokus vilket märktes både i enskilda individers inkorgar såsom i media samt på många arbetsplatser. Men vad har egentligen hänt sedan lagen infördes? Och vad händer nu? Denna föreläsning kommer att belysa ämnen såsom bl.a. vad Datainspektionen gör nu, avgöranden som kommit, trender inom privacy samt hur verksamheterna ska göra för att på bästa sätt förvalta det arbete som gjorts hittills.

Ladda ner och läs presentationen >>

Anna Borg och Fredrik Ljungdahl, PwC

9.50-10.35

Pass 5: Fokusera på värdeskapande hållbarhetsrapportering
Föreläsare: Anna Borg och Fredrik Ljungdahl, PwC

Från och med 2017 är många företag och andra organisationer enligt årsredovisningslagen skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. Låt arbetet med hållbarhetsrapporteringen i din organisation bli värdeskapande genom att identifiera risker och ta reda på hur väl rustad du är för framtiden. Rapportera det som verkligen är relevant för dina intressenter för att de ska kunna fatta rätt beslut i er relation.
Seminariet fokuserar på att kartlägga sambanden mellan hållbarhetsfrågor, dess påverkan på verksamheten och bidrag till finansiellt värdeskapande.

Ladda ner och läs presentationen >>

Anna Lööw, PwC

10.45-11.30

Pass 6: IFRS – Update
Föreläsare: Anna Lööw, PwC

Vi går översiktligt igenom nyheter inom IFRS inför ÅR 2018 och 2019. Fokus i ÅR 2018 kommer att vara på de nya upplysningar som ska tillämpas som en följd av IFRS 9 (Finansiella instrument) och IFRS 15 (Intäkter från avtal med kunder).

Ladda ner och läs presentationen >>

Peter Cotton, PwC

10.45-11.30

Pass 7: Nya ränteavdragsbegränsningsregler - vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken?
Föreläsare: Peter Cotton, PwC

Riksdagen antog före sommaren ny lagstiftning som börjar gälla från den 1 januari 2019 som innebär en kraftig begränsning av avdragsrätten för räntekostnader i bolagssektorn för många företag, genom en så kallad EBITDA-regel. Bolagsskattesatsen föreslås samtidigt sänkas i två steg till 20,6 procent under 2021. Vad innebär detta rent praktiskt för ett bolags skatteberäkning och deklaration och vilka frågor behöver ett bolag ta ställning till?
Detta seminarium vänder sig främst till större bolag/koncerner.

Ladda ner och läs presentationen >>

Angelica Persson Ewö, PwC

10.45-11.30

Pass 8: Civilrätt för dig som företagare och privatperson
Föreläsare: Angelica Persson Ewö, PwC

Att regelbundet se över de civilrättsliga frågorna är lätt att glömma bort och skjuta på framtiden. Vi vet ju att du som företagare har mycket annat att tänka på i den dagliga verksamheten. Därför vill vi på detta seminarium ge dig tips, råd och svar på olika frågeställningar genom konkreta exempel från verkligheten.

Ladda ner och läs presentationen >>

Jone Sölvik och Gey Widengren, PwC

11.40-12.00

Pass 9: Trygga betalningar – en tjänst för företag som vill få kontroll på alla utbetalningar
Föreläsare: Jone Sölvik och Gey Widengren, PwC

Vi presenterar vår nya tjänst för att skapa trygga betalningar. Tjänsten är digital, prisvärd, smart och säker för alla Sveriges företag som vill få trygghet och ännu bättre kontroll när det kommer till utbetalningar och de leverantörer man betalar till.

Lars Johansson och Viktor Pennsäter, PwC

14.10-14.55

Pass 10: Värderingar och framgångsrika företagstransaktioner
Föreläsare: Lars Johansson och Viktor Pennsäter, PwC

Allt fler planerar att förvärva eller avyttra ett företag. Frågan är vad som krävs för att lyckas? Seminariet syftar till att belysa de väsentliga aktiviteterna i en företagsöverlåtelse, från initiala förberedelser till dess att tillträde skett av en ny ägare.

Ladda ner och läs presentationen >>

Hanna Jurland och Madeleine Mogren, PwC

14.10-14.55

Pass 11: Aktuella momsfrågor
Föreläsare: Hanna Jurland och Madeleine Mogren, PwC

Inom EU pågår den största momsreformen på 25 år med förslag till flera stora förändringar som bland annat rör internationell handel, presentkort/vouchers och momssatsen på digitala publikationer. Vi går igenom de olika förslagen och vad de innebär för svenska företag. Vi går även igenom ett urval av de mest intressanta rättsfallen och ställningstagandena från Skatteverket.

Ladda ner och läs presentationen >>

Anna Oscarsson och Magnus Lindahl, PwC

14.10-14.55

12: Oegentligheter och korruption – inget som drabbar oss, eller?
Föreläsare: Anna Oscarsson och Magnus Lindahl, PwC

Ekonomiska oegentligheter och korruption drabbar alla typer av verksamheter i både den offentliga och privata sektorn. I majoriteten av fallen är förövarna anställda, ofta i samarbete med utomstående. Skadorna är inte bara ekonomiska utan medför också förtroendeskador med långtgående negativa konsekvenser. Men hur ser de ut och vad kan man göra för att minska riskerna och skadorna? I seminariet ges exempel på verkliga fall i offentlig och privat sektor och vi diskuterar exempel på åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna. Vi presenterar också kort de svenska resultaten från PwC:s Global Economic Crime Survey 2018.

Ladda ner och läs presentationen >>
 

Kontakta oss

Åsa Bellin

Administratör, PwC Sverige

Tel 0709-29 54 42

Följ oss i sociala medier