Kunskapsdagen i Malmö 2018

PwC är marknadsledande på revision, skatte- och affärsrådgivning. Kompetens och engagemang är våra ledord när vi hjälper våra kunder och nu bjuder vi in till årets Kunskapsdag.

Vårt program omfattar många spännande områden och utöver de gemensamma passen, väljer du i anmälan vilka pass du vill gå på.

Under förmiddagsfikan har vi glädjen att få bjuda på lite musik i konsertsalen med Malmö Symfoniorkester. På följande sidor kan du läsa mer om respektive pass. Hela evenemanget är kostnadsfritt, men tänk på att antalet platser är begränsat.

Välkommen!

Datum och tid

Torsdag 22 november
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö,
ingång Kongress & Konsert. 

Hitta hit

Kontakt

Om du har några frågor maila Jenny Awe, jenny.awe@pwc.com

Caroline Mohr

13.00-14.15

Pass 1: Vinn det mentala spelet och öka din motivation
Föreläsare: Caroline (fd Larsson) Mohr

Caroline (f.d. Larsson) Mohr föreläser om inspiration världen över på såväl arenor som St Andrews och i djungeln i Costa Rica. Hon är före detta golfproffs och har vunnit både EM och VM i handigolf. Men hon har fått prova på mer utmaningar än det mentala spelet i golf, hon överlevde först en jordbävning i Nya Zeeland, för att sedan drabbas av cancer och förlora ena benet i starten av hennes golfkarriär. Hennes föreläsning tar dig med på en oförglömlig resa om att våga ta viktiga beslut, att spela det mentala spelet rätt, motivera dig själv och om teamwork i världsklass.

Fredrik Lundgren

8.45-9.30

Pass 2: Kreativitetsskolan
Föreläsare:  Fredrik Lundgren, PwC Experience Center

När robotarna kommer och digitaliseringen slår till är kreativiteten ditt viktigaste arbetsverktyg. I Kreativitetsskolan får du lära dig hur du kan träna din kreativitet, konkreta tips på hur du kan förbättra ditt kreativa självförtroende och en hel del skratt. Kan vara den bäst investerade stunden den här hösten!
Fredrik Lundgren är juristen som blev journalist och som sedan blev kreatör. Han har 20 års erfarenhet av att jobba med digital innovation för stora etablerade företag som SJ, Åhléns, Stadium, H&M och Absolut men även med mindre startups som Nosa och Air Smart Spirometer. I dag arbetar Fredrik som Creative Director på PwC Experience Center. Han brinner för kreativitet och är övertygad om att den raka vägen inte är den mest kreativa.

Anna Lööw och Daniela Casadei, PwC

10.15-11.00

Pass 3: IFRS Update
Föreläsare: Anna Lööw och Daniela Casadei, PwC

Vi går översiktligt igenom nyheter inom IFRS inför ÅR 2018 och 2019. Fokus i ÅR 2018 kommer att vara på de nya upplysningar som ska tillämpas som en följd av IFRS 9 (Finansiella instrument) och IFRS 15 (Intäkter från avtal med kunder).

Ladda ner och läs presentationen >>

Anna Lööw och Daniela Casadei, PwC

11.15-12.00

Pass 4: IFRS 16 – kort tid kvar tills den nya leasingstandarden ska tillämpas
Föreläsare: Anna Lööw och Daniela Casadei, PwC

Om några månader, 1 januari 2019, ska den nya leasingstandarden IFRS 16 tillämpas. Detta innebär att leasetagare inte längre skiljer mellan finansiell och operationell leasing och att i princip alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. Under seminariet fokuserar vi på leasetagarens redovisning och några av de frågeställningar som visat sig vara komplexa. Vi kommer också att gå igenom hur informationsgivningen till marknaden ser ut i kommande finansiella rapporter (Q4 2018, ÅR 2018, Q1 2019) samt vad som händer efter att vi passerat 1 januari 2019.

Ladda ner och läs presentationen >>

Föreläsare: Lars Johansson och Viktor Pennsäter, PwC

14.45-15.30

Pass 5:  Värderingar och framgångsrika företagstransaktioner
Föreläsare: Lars Johansson och Viktor Pennsäter, PwC

Allt fler planerar att förvärva eller avyttra ett företag. Frågan är vad som krävs för att lyckas? Seminariet syftar till att belysa de väsentliga aktiviteterna i en företagsöverlåtelse, från initiala förberedelser till dess att tillträde skett av en ny ägare.

Ladda ner och läs presentationen >>

Gisela Sjödahl och Fredrik Hillälv, PwC

15.45-16.30

Pass 6: Hur påverkas företag av införandet av ekonomiska arbetsgivarbegreppet?
Föreläsare: Gisela Sjödahl och Fredrik Hillälv, PwC

Regeringen har tagit fram en lagrådsremiss som har för avsikt att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet i svensk lagstiftning. Vår uppfattning är att förslaget kommer att tas med i höstbudgeten. Seminariet riktar sig särskilt till personer som arbetar med bolagets skattesituation, till exempel skattechefer, ekonomichefer, group controllers, etc, och kommer att behandla frågan hur det ekonomiska arbetsgivarbegreppet kan komma att påverka inkomstskattefrågor som till exempel transfer pricing och moms för bolag som träffas av lagförslaget.

Ladda ner och läs presentationen >>

Christine Axentjärn och Magnus Karmborg, PwC

10.15-11.00

Pass 7: Digitalförnyelse av er verksamhet – utmaningar på vägen!
Föreläsare: Christine Axentjärn och Magnus Karmborg, PwC
Frågan rörande digitalisering av värdeskapande tjänster står högt på den strategiska agendan i många verksamheter. En mängd utmaningar finns i en verksamhet för att följa med i den digitala trenden, i att transformera funktioner och arbetssätt med hjälp av ny teknologi. Digitaliseringens möjligheter medför också att vi utsätter verksamheter för nya hot. Finns det ett tillräckligt fokus i verksamheten för att hantera en ny riskbild och hur går det att hantera risk utan att hämma den digitala utvecklingen? Hur kan ledningen, som styr transformationen, agera/handla så att medarbetare i verksamheten ser digitalisering som en möjliggörare i stället för ett hot mot den egna anställningen. Här pratar vi förändringsledning.

Ladda ner och läs presentationen >>

Andreas Paulsson och Ingemar Ritseson, PwC

11.15-12.00

Pass 8: Nya ränteavdragsbegränsningsregler – vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken? Föreläsare: Andreas Paulsson och Ingemar Ritseson, PwC
Riksdagen antog före sommaren ny lagstiftning som börjar gälla från den 1 januari 2019, som innebär en kraftig begränsning av avdragsrätten för räntekostnader i bolagssektorn för många företag, genom en så kallad EBITDA-regel. Bolagsskattesatsen föreslås samtidigt sänkas i två steg till 20,6 procent under 2021. Vad innebär detta rent praktiskt för ett bolags skatteberäkning och deklaration och vilka frågor behöver ett bolag ta ställning till? Vi kommer under seminariet att gå igenom ett antal praktiska exempel på hur reglerna påverkar ett bolags skattemässiga resultat.

Ladda ner och läs presentationen >>

Hanna Jurland och Douglas Limnell, PwC

14.45-15.30

Pass 9: Aktuella momsfrågor
Föreläsare: Hanna Jurland och Douglas Limnell, PwC
Inom EU pågår den största momsreformen på 25 år med förslag till flera stora förändringar som bland annat rör internationell handel, presentkort/vouchers och momssatsen på digitala publikationer. Vi går igenom de olika förslagen och vad de innebär för svenska företag. Vi går även igenom ett urval av de mest intressanta rättsfallen och ställningstagandena från Skatteverket.

Ladda ner och läs presentationen >>

Thorben Sundström, PwC Tyskland och Christian Schröer, PwC Sverige

15.45-16.30

Pass 10: Etablering av affärsverksamhet i Tyskland
Föreläsare: Thorben Sundström, PwC Tyskland och Christian Schröer, PwC Sverige
Vi presenterar grundläggande aspekter som är viktiga för svenska entreprenörer i samband med en etablering av affärsverksamhet i Tyskland. Vi kommer att beröra aspekter så som att det finns stora affärsmöjligheter på den tyska marknaden, val av etablerings- och bolagsform, vad bör man tänka på vid företagsförvärv, beskattning och redovisning? Föredraget kommer hållas på svenska.

Ladda ner och läs presentationen >>

Angelica Persson Ewö, PwC

10.45-11.00

Pass 11: Civilrätt för dig som företagare och privatperson
Föreläsare: Angelica Persson Ewö, PwC
Att regelbundet se över de civilrättsliga frågorna är lätt att glömma bort och skjuta på framtiden. Vi vet ju att du som företagare har mycket annat att tänka på i den dagliga verksamheten. Därför vill vi på detta pass ge dig tips, råd och svar på olika frågeställningar genom konkreta exempel från verkligheten.

Ladda ner och läs presentationen >>

Anna Borg och Fredrik Ljungdahl, PwC

11.15-12.00

Pass 12:  Fokusera på värdeskapande hållbarhetsrapportering
Föreläsare:  Anna Borg och Fredrik Ljungdahl, PwC
Från och med 2017 är många företag och andra organisationer enligt årsredovisningslagen skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. Låt arbetet med hållbarhetsrapporteringen i din organisation bli värdeskapande genom att identifiera risker och ta reda på hur väl rustad du är för framtiden. Rapportera det som verkligen är relevant för dina intressenter för att de ska kunna fatta rätt beslut i er relation. Seminariet fokuserar på att kartlägga sambanden mellan hållbarhetsfrågor, dess påverkan på verksamheten och bidrag till finansiellt värdeskapande.

Ladda ner och läs presentationen >>

Olle G Nilsson och Daniela Casadei, PwC

14.45-15.30

Pass 13: Nyheter och tillämpningsfrågor K2/K3
Föreläsare: Olle G Nilsson och Daniela Casadei, PwC

Bokföringsnämnden har under året presenterat ett fåtal nyheter som vi går igenom. Under året har också nya skattemässiga regler kring avdrag för räntor och sänkt inkomstskatt presenterats och vi belyser effekterna dessa får i redovisningen av uppskjuten skatt. Under 2018 har också en ny standard för intäktsredovisning i IFRSföretag börjat tillämpas (IFRS 15) och vi redogör för om/hur detta kan påverka K3-företag som ingår i IFRS-rapporterande koncerner. Vi kommer även att belysa några områden i K3 där vi ser att det finns vanligt förekommande frågeställningar.

Ladda ner och läs presentationen >>

 

Magnus Lindahl, PwC

15.45-16.30

Pass 14: Oegentligheter och korruption – inget som drabbar oss, eller?
Föreläsare: Magnus Lindahl och Anna Oscarsson, PwC

Ekonomiska oegentligheter och korruption drabbar alla typer av verksamheter i både den offentliga och privata sektorn. I majoriteten av fallen är förövarna anställda, ofta i samarbete med utomstående. Skadorna är inte bara ekonomiska utan medför även förtroendeskador med långtgående negativa konsekvenser. Men hur ser de ut och vad kan man göra för att minska riskerna och skadorna? I seminariet ges exempel på verkliga fall i offentlig och privata sektor och vi diskuterar exempel på åtgärder som kan vidtagas för att minska riskerna. Vi presenterar också kort de svenska resultaten från "PwC:s Global Economic Crime Survey 2018".

Ladda ner och läs presentationen >>
 

Kontakta oss

Jenny Awe

Projektadministratör, PwC Sverige

Tel 0728-80 92 62

Följ oss i sociala medier