En socialtjänst i kris?

Dagligen matas vi med rapporter om en socialtjänst i kris. Personalen går på knäna, vakanserna ökar och kommunerna lyckas inte rekrytera tillräckligt med socialsekreterare.

Under 2016 har minst 1 440 socialsekreterare sagt upp sig från sina jobb. I en kompakt majoritet av kommunerna (83 procent) saknas det nu socialsekreterare. I en del kommuner är det bara några enstaka vakanser, andra skulle omedelbart kunna anställa mellan 20 och 60 socionomer. Det visar en enkät som Dagens Samhälle gjort och som socialchefer och enhetschefer i 212 kommuner besvarat. Där behövs nu 990 socialsekreterare både till fasta tjänster och vikariat.


Mitt i denna krisrapportering har socialtjänsten ett oerhört viktigt uppdrag och ska bidra till att skapa ett jämlikt, tryggt och demokratiskt samhälle. När vi på PwC är ute och granskar personal- och kompetensförsörjningsarbetet i kommunerna noteras att det ofta saknas tydliga och konkreta strategier och planer för att möta personal- och kompetensförsörjningsutmaningarna inom socialtjänsten. Vi har också sett att många kommuner inte är medvetna om det framtida personal- och rekryteringsbehovet som man står inför givet demografisk utveckling och befolkningsförändringar. Under hösten 2016 utvecklade vi därför ett verktyg för att beräkna, kvantifiera och analysera det framtida personal- och rekryteringsbehovet inom olika kommunala verksamheter, däribland socialtjänsten.


På Socialchefsdagarna 2017 kommer PwC att hålla ett seminarium där vi kommer berätta om detta verktyg och varför det är viktigt att få en förståelse även för det framtida och långsiktiga behovet. Genom de analyser och iakttagelser vi på PwC har gjort är vi övertygade om att Sveriges kommuner måste arbeta än mer strategiskt med kompetensförsörjningsfrågan, men också att man måste hitta nya arbetssätt för att möta framtidens behov och kompetensförsörjningsutmaningar. Under seminariet kommer vi därför även ha ett panelsamtal för att diskutera hur kommuner kan bli mer attraktiva arbetsgivare och hur kompetensförsörjningsproblematiken kan hanteras genom nya digitaliserade arbetssätt. Vi kommer också lyfta fram vad vi på PwC kan hjälpa till med.


Vi på PwC Kommunal Sektor arbetar dagligen med utmaningar inom socialtjänsten och har stor erfarenhet av att stötta och stödja socialchefer. Till exempel genomför vi genomlysningar, utredningar och analyser kopplat till socialtjänstområdet. Vi arbetar även med personal- och kompetensförsörjningsfrågor i hela den kommunala sektorn, däribland socialtjänstområdet. Vi stöttar gärna kommunerna i detta arbete. Till exempel kan vi vara behjälpliga med att:

  • att beräkna och kvantifiera framtida personal- och rekryteringsbehov
  • analysera kostnaderna för personalomsättning
  • stötta och stödja framtagandet av kompetensförsörjningsplaner/strategier
  • genomföra genomlysningar och utredningar i syfte att effektivisera verksamheten

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig?

Träffa oss på Socialchefsdagarna 27-29 september i Östersund, eller hör av dig till oss:

Lars Näsström, lars.nasstrom@pwc.com
Fredrik Birkeland, birkeland.fredrik@pwc.com

PwC:s seminarium om utmaningarna med personal- och kompetensförsörjningsfrågan kommer att gå av stapeln torsdag 28 september klockan 15.30 – 16.30 (seminarium 22).

Kontakta oss

Lars Näsström

Rådgivare kommunal sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 60

Fredrik Birkeland

Revisor och rådgivare för offentlig sektor, PwC Sverige

Tel 0725-84 91 02

Följ oss i sociala medier