Advisory Trainee

Det här är ett av de absolut mest eftertraktade traineeprogrammen inom Corporate Finance och Consulting. Under sexton månader får våra trainees uppleva en resa genom Advisorys olika avdelningar, där de sista månaderna består av en utlandsvistelse i något av de 157 länder där vi finns representerade.


Efter sexton månader som trainee har du skaffat dig erfarenheter och ett kontaktnät som gör att du står väl rustad inför din framtida karriär.

Information om programmets utformning:

Traineeperioden är skapad för att du ska få ett helhetsperspektiv av rådgivning vid företagstransaktioner och av företag som står inför förändring. Genom ditt arbete på våra olika avdelningar kommer du att involveras i hela kedjan av dessa processer. Du kommer att ställas inför frågor som spänner från försäljningsstrategier till att realisera potentiella synergier efter en genomförd transaktion. Dessutom får du inblick i finansiella, operationella och strategiska utmaningar som företag möter i förändringsprocesser. I vårt arbete är flertalet av både kunder och målföretag globala, därför måste vi också vara det. Du som medarbetare bör ha ett internationellt perspektiv för att kunna serva våra kunder väl. Därför avslutas traineeprogrammet med en period på något av våra kontor utomlands.


Corporate Finance

Mergers & Acquisitions

Att få rätt pris vid försäljning handlar till stor del om att hitta rätt köpare. Inom avdelningen Mergers & Acquisitions stödjer vi våra kunder genom hela försäljningsprocessen, från genomgång av företagets struktur till avslutande budgivningsprocess. Läs mer om Mergers & Acquisitions.
 

Valuation & Strategy

Vad är det verkliga värdet på det företag som vår kund önskar köpa eller sälja? Vilka delar är det som driver värdet? Har det förvärvade företaget ett rimligt incitamentsprogram på plats? Vi är experter på att svara på dessa frågor. För mer information om Valuation & Strategy – klicka här
 

Financial Due Diligence, Strategy & Commercial Due Diligence

Vilka finansiella möjligheter och risker, styrkor och svagheter har de företag som står inför en försäljning? För vår kunds räkning genomför vi en finansiell ”due diligence” med syfte att presentera möjligheter och fallgropar som är relevanta för just deras specifika situation. Som ett resultat av ökad efterfrågan erbjuder vi också operationell och kommersiell due diligence tjänster. Denna struktur ger snabbt en integrerad, holistisk, objektiv och kvantifierbar analys av målbolaget och dess verksamhet. För mer information om Financial Due Diligence, Strategy & Commercial Due Diligence – klicka här
 

Infrastrucure & Real Estate

Komplexa beslutssituationer kopplat till fastigheter och infrastruktur förekommer i många olika situationer. Vårt team av infrastruktur- fastighetsspecialister hjälper kunderna med bland annat transaktioner, värdering, fastighetsekonomi, taxering och riskanalyser i samband med större investeringar. För mer information om Infrastructure & Real Estate – klicka här

 

Consulting

Finance

Den optimala ekonomi- och treasuryfunktionen har en god balans mellan insikt, kontroll och effektivitet. Inom Finance arbetar specialister med lång erfarenhet från praktiskt arbete inom ekonomi-, finans och treasuryavdelningar som kan hjälpa våra kunder att finna balans. De praktiska erfarenheterna i kombination med det globala nätverkets välbeprövade metodik och best practice gör oss väl utrustade för att hjälpa våra kunder. Klicka här för att läsa mer
 

Strategy & Operations

Strategy & Operations arbetar med strategiimplementering, effektiviserings- och processförbättringar inom företagens kärnverksamhet samt analyser  i samband med transformationer, turnarounds och deals. Strategy & Operations arbetar framför allt med följande kompetensområden: Revenue Growth, Supply Chain, Procurement, Outsourcing/Shared Service Center, System Selection och Operational Due Diligence. Klicka här för att läsa mer.
 

Strategic IT

I en allt större del av de utmaningar och förändringar våra kunder står inför är teknik och IT en viktig och ibland avgörande komponent. Vi erbjuder ett komplett utbud av Strategiska IT-tjänster från strategiplanering till implementering som också omfattar nyckelkomponenterna inom IT-området.Klicka här för att läsa mer.
 

People & Change

People & Change arbetar bland annat med Project & Change, HR Effectiveness och High Performing Organisation & Culture och hjälper därmed kunderna att maximera värdet av sina HR-processer. Klicka här för att läsa mer.

Kontakta oss

Annie Werlemalm
Head of Employer Branding, PwC Sverige
Tel 0725-84 99 28
Email

Följ PwC Karriär