PwC Insight

Vill du få inblick i en revisors vardag? Vill du känna på hur det skulle vara att jobba på PwC?

Om du pluggar ekonomi och är intresserad av att veta mer om vad ett jobb inom revision skulle innebära, så kan du få chansen att lära känna oss och revisionsyrket i vårt ambitiösa internship PwC Insight. I ett genomarbetat flöde får du en förberedande revisionsutbildning, träffa några av våra kunder, lösa case tillsammans med andra praktikanter och lära dig massa nytt av erfarna revisorer. Du får en egen handledare och en unik inblick i PwC som arbetsplats.

Det bästa av allt? Det finns goda möjlighetar till timanställning under vissa perioder. 

Programmet löper parallellt med dina studier. Du ska ha 2-4 terminer kvar när du påbörjar programmet i september.
 

PwC Insight omfattar:
 • Introduktion
  En halvdag tillsammans med din handledare, övriga praktikanter och specialister från PwC.

 • Utbildning
  En heldag som ger dig en komprimerad PwC-utbildning inom revision som höjer din kompetens rejält inför kommande utmaningar och klientbesök.

 • Timanställning
  Utifrån behov och hur praktikperioden fortlöper finns möjligheter till anställning under vissa perioder.

 • Case 
  En halvdag då din förmåga att tänka analytiskt testas och tränas inom relevanta ämnen som din utbildning bara snuddar vid, både individuellt och i grupp.

 • Klientbesök
  Vid 3-4 tillfällen får du följa revisionsteam eller enskilda revisorer i deras dagliga arbete ute hos kund.

 • Utvärdering
  Samtidigt som du och din handledare ska samtala kring dina styrkor och svagheter så får du också chansen att ge oss feedback och komma med inspel på hur vi kan utveckla både programmet och vår arbetsplats, på temat ”Client, people and firm”.

 • Avslutning
  Under en eftermiddag/kväll får du och de andra praktikanterna presentera examensuppgiften, utvärdera praktikperioden och njuta av en festlig middag tillsammans med handledare och projektledare.

 • Diplom 
  Självklart får du diplom efter avslutat program; ett bra tillskott i ditt CV.

   

Ansökan: Håll utkik under lediga jobb!

Kontakt: Lisa Eldén, 010-212 41 15

Kontakta oss

Sara Järdler
Head of Employer Branding
Tel 0709-29 28 95
Email

Följ PwC Karriär