Nu kan PwC:s medarbetare åka utsläppsfritt i Stockholm

2019-11-25

PwC:s medarbetare kan åka Bzzt poddtaxi i Stockholm

#ageranu
Som ett led i vår vision att bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle lanserar vi ett samarbete med podtaxibolaget Bzzt. Det är också ett led i PwC:s mål att till år 2030 bli klimatneutralt. Bzzt är det enda taxibolaget i Sverige som får använda Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Varför gör vi det här?

Bzzt erbjuder små, eldrivna taxipodar inom Stockholm City, som bokas genom en app. På så sätt får PwC månatliga miljörapporter där PwC:s medarbetare kan se vad podtaxiåkande har kostat miljön, jämfört med om vi skulle ha valt traditionell taxi eller egen bil.

För initiativtagarna Joakim Karlsson, Head of HR Tech Lab, PwC, och Ellen Danielsson Hållbarhetskoordinator, PwC, var det viktigt att göra något konkret och att göra det nu.

 – Vi kände båda att det fanns starka drivkrafter. Vi märker att våra medarbetare vill gå från ord till handling kring hållbarhetsfrågorna. Samarbetet med Bzzt utgör ytterligare en möjlighet för PwC-medarbetarna att minimera miljöpåverkan, säger Joakim och Ellen.

– Det är viktigt att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan. Detta är ett av många initiativ som PwC tar för att leva upp till våra värderingar och vår hållbarhetssatsning #ageranu. Vi uppmuntrar alla medarbetare som arbetar i Stockholm, såväl fast som på besök, att använda Bzzt för resor i innerstaden, säger Fredrik Ljungdahl, partner och hållbarhetsansvarig, PwC.

Bzzt finns i dag enbart i Stockholm men ambitionen är att "växa tillsammans" och att erbjuda resor för alla medarbetare i de städer som Bzzt expanderar till.
 

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier