Vi har inrett vårt nya Experience Center med konstverk precis överallt. Vill du veta varför?

2018-03-09

konstverk på Experience Center

Konstverk av Alexander Skats, POM Gallery.

Föreställ dig framtiden.

Kommer det att finnas mobilfria ytor?
Kanske är det förbjudet att äta kött på kontoret?
Blir mental träning ett obligatoriskt inslag i vår vardag?
 

Vi har inte svar på dessa frågor. Däremot vet vi att framtidens utmaningar blir mer komplexa. Vi måste alla tänka i nya banor och låta affären, tekniken och kunskapen ingå i en helhet. Därför har vi skapat Experience Center.

Men långt ifrån alla lösningar och beteenden är logiska eller rationella. Då kan det konstnärliga perspektivet komma väl till hands för att möta komplexa utmaningar. Att anlägga konstnärens tankesätt kan hjälpa oss att ta steget bort från invanda tankemönster.  

Därför har vi utsmyckat Experience Center med konst i samarbete med POM Gallery

Vi vill kunna ha möjligheten att hitta nya insikter som utgår från känslor snarare än logiskt tänkande. Det är faktiskt så många av oss arbetar redan idag. Ett konkret exempel är att använda teckning och målning i teamövningar. På så sätt kan vi träna oss i att hitta unika detaljer som bidrar till en helhet.

För att detta arbetssätt ska fungera och skapa värde måste alla vara delaktiga i att:

  • Använda ett gemensamt språk där alla kan kommunicera med varandra oavsett roll.
  • Ha en gemensam problemförståelse samtidigt som alla bidrar med perspektiv från det egna expertområdet.
  • Ha blicken riktad mot en gemensam målbild och ha enighet i hur projektet ska drivas.
  • Skapa en yta som ska upplevas som gränslös –  Experience Center.

Sammantaget bygger alla de här delarna tillit. Den tillit som är grunden för all framgång.

Kontakta oss:

petra.stenqvist@pondsthlm.com, CXO POND
info@pomgallery.se, Malin Sköld eller Pia Rystadius

 

>> Läs mer om Experience Center och Pond här

Följ oss i sociala medier