PwC utsedd till årets främsta konsultföretag inom forensiska utredningar

2019-11-25

två kvinnor i forensic-labb

Utmärkelsen "Investigations consultancy of the year" har tilldelats PwC:s globala forensiska team. Det är analysfirman Global Investigations Review som i sin rapport GIR 100 2019, tittat på de främsta konsultbolagen och ledande aktörer inom utredningsarbete på en generell nivå, samt specialister som fokuserar på frågor som korruption, bestickning, bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet.

PwC:s Forensic Services är verksam i alla världsdelar med drygt 3 200 medarbetare och hjälper organisationer och företag med oberoende utredningar av misstänkta oegentligheter.

"Vi är naturligtvis både stolta och glada över att ha fått denna utmärkelse. Det är ett kvitto på att våra kunder verkligen får det mervärde som våra tjänster erbjuder inom antikorruption, regelefterlevnad och dataanalys, eDiscovery, forensiska och finansiella utredningar."

Cecilia Cederberg, director Forensic Services, PwC Sverige

Om rapporten och utmärkelsen

Varje år genomför Global Investigations Review (GIR) en undersökning i syfte att utse 100 advokatbyråer och tio konsultföretag som bedöms vara världsledande i att hantera gränsöverskridande externa och interna utredningar.

Studien genomförs dels genom att företag bjuds in till att besvara ett frågeformulär om företagets erfarenhet och metodik kring utredningar, dels genom telefonsamtal och möten med ledande representanter från företagen.

Resultatet av studien är även baserat på GIR:s egen expertis inom utredningsområdet samt GIR-redaktionens dagliga marknadsrapportering.
 

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Director, Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier