Post Davos Nordic Summit samlade 100 av Nordens främsta företagsledare

2015-02-20

Dr Madeleine Albright och moderatorn Mishal Husain. Foto: Svante Bergström


För femte året i rad arrangerade PwC Post Davos Nordic Summit i Stockholm. Drygt 100 styrelseledamöter och koncernchefer från de största nordiska företagen kom den 16 februari till Grand Hotel för att lyssna och diskutera med bland andra USA:s första kvinnliga utrikesminister Dr. Madeleine Albright, Carl Bildt, tidigare svensk statsminister och utrikesminister och Esko Aho, tidigare finsk statsminister.


Syftet med Post Davos Nordic Summit är att ta diskussionerna om globala utmaningar från World Economic Forum i Davos vidare till ett nordiskt perspektiv.


PwC:s vd Peter Nyllinge inledde mötet med att konstatera att osäkerheten i världen ökat under det senaste året. Det är geopolitiska konflikter på många håll i världen och även i vårt närområde. Hans intryck är också att attityden har hårdnat mellan människor av olika härkomst, religion, politisk inriktning, ställning i samhället eller bara av olika åskådning om vad som är rätt, bra och rättvist. Dessutom tar inte världsekonomin fart. Samtidigt är vi inne i en teknologisk revolution som stöper om näringsliv och samhälle.


Peter Nyllinge konstaterade således att det finns många och stora frågor att diskutera vid årets Post Davos Nordic Summit, men att vi valt två huvudteman ”Vad är rättvis skatt?” och ”Den geopolitiska osäkerheten”. Under ledning av moderatorn rån BBC News fick deltagarna diskutera olika frågor. De var överens om att situationen i Ryssland och Kina samt oro för krig är de största riskerna för ekonomin under 2015. Över 70 procent av deltagarna ansåg att den geopolitiska osäkerheten är det största bekymret just nu.


Dennis Nally, PwC:s globala ordförande jämförde med förra årets Davos-möte och menade att tongångarna var betydligt mer optimistiska då.


– För ett år sedan talade ingen om olja och Ryssland och nu är det högst på agendan. Det finns mycket osäkerhet. Den nordiska regionen påverkas av detta eftersom den redan är mycket global, sa Dennis Nally.

Grace Perez-Navarro, OECD, Johan Bygge, EQT, och Magnus Johnsson, PwC. Foto: Svante Bergström


Den senaste tiden har frågan om rättvis skatt uppmärksammats i media vilket också var en huvudfråga på dagens agenda.


– Det är inte bara en debatt om skatteregler utan också en moralisk debatt. Vi ser inte bara förändringar i skattesystemet från OECD:s håll utan även regionalt, på EU nivå, och lokalt i Sverige, sa Magnus Johnsson, ansvarig för Tax i Sverige.


– Vi måste arbeta för att ändra reglerna så att det inte är möjligt att undvika att betala skatt. Vi behöver också öka insynen och skapa en global standard. Skatt ska inte lämnas till skatteexperter, det ska vara en fråga för styrelserummen, säger Grace Perez-Navarro, vice organisationschef för CTPA (Centre for Tax Policy and Administration inom OECD)


Utöver rättvis skatt så diskuterades också spänningarna mellan Ryssland och Ukraina.

– Vi måste vara mycket noga med att inte ge upp och fortsätta stödja Ukraina. Om Putin tar över Ukraina kommer han gå vidare med andra länder. En bra åtgärd har varit det starka partnerskapet mellan Finland, Sverige och NATO, sa Dr. Madeleine Albright, USA:s fd utrikesminister.


På frågan om vad som ger Dr. Madeleine Albright hopp i världen svarade hon: 

– Människors vilja varje dag att försöka hitta innovativa lösningar. Jag tror i grund och botten att vi alla är lika. Människor vill ha kontroll och kunna fatta beslut.

Åhörare på Post Davos Nordic Summit. Foto: Svante Bergström

Peter Nyllinge, vd PwC. Foto: Svante Bergström

Carl Bildt. Foto: Svante Bergström

Följ oss i sociala medier