PwC är Årets småföretagsrevisor 2015

2015-09-09

När Sveriges småföretagare sagt sitt hamnar PwC på första plats som den revisionsbyrå man helst föredrar. PwC har utsetts till Årets småföretagsrevisor 2015. Detta är första gången som PwC får denna utmärkelse sedan den instiftades 2012.

- Det är fantastiskt roligt att vi utses till Årets småföretagsrevisor. Främst vill jag tacka alla de kunder som visat sitt förtroende för oss. Jag är också oerhört stolt över våra medarbetare i hela landet som dagligen arbetar för att möta företagens behov. Jag ser denna utmärkelse som ett kvitto på att vårt strategiska arbete med att möta marknaden utifrån ett helhetsperspektiv med ett brett tjänsteutbud är både uppskattat och nödvändigt, säger Johan Rippe, marknadsansvarig på PwC.

- Småföretagarna påverkas av strukturförändringarna i digitaliseringens kölvatten. Inom många branscher sker förändringarna med rasande fart vilket leder till ett ökat behov av rådgivning. Småföretagen nöjer sig inte med att vi hör av oss gång om året när det är dags för bokslut, förklarar Anders Bryngelsson, ansvarig för revision av små och medelstora företag på PwC. Kollegan Magnus Eriksson, ansvarig små och medelstora företag på PwC, instämmer och tillägger:

- Vi måste vara proaktiva och lyhörda gentemot företagens vardag och engagera oss i deras utmaningar och möjligheter. En viktig del i vår nya strategi är att vi ska finnas där kunden finns och erbjuda moderna, digitala lösningar som till exempel vår affärsplattform MyBusiness som förenklar och effektiviserar företagens vardagsarbete.

- Att vi valts till Årets småföretagsrevisor 2015 bekräftar att småföretagen uppskattar oss och att vi är på rätt väg. Det känns självklart jätteroligt, avslutar Anders Bryngelsson och Magnus Eriksson.

Om Årets småföretagsrevisor 2015

Årets småföretagsrevisor delas ut varje år av Finansbarometern. Man mäter faktorer som kundnöjdhet, pris, service och bemötande samt förståelse för kundens verksamhet och kompetens. PwC flyttar fram sina positioner på samtliga faktorer. Särskilt stärks service och bemötande, förståelse för kundens verksamhet och kompetens.

Totalbetyget som ligger till grund för utmärkelsen baseras på två delar:

  1. Kundnöjdhetsindex
  2. Viktat snittbetyg på underkategorier som Förståelse för verksamhet, Kompetensnivå, Pris samt Service och bemötande.

Utmärkelsen Årets småföretagsrevisor bygger på omdömen från drygt 1 000 företag (AB) med mellan en och nio anställda. Finansbarometern drivs av analysföretaget Eastbrook Information. Besök www.eastbrooklab.se för mer detaljerad information.

Anders Bryngelsson och Magnus Eriksson med utmärkelsen Årets småföretagsrevisor 2015.

Anders Bryngelsson och Magnus Eriksson.

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier