PwC utsedd till en "Global Finance Leader 2019" av analysfirman ALM

2019-04-29

Anna Bida Wränghede och Martin Lindqvist, PwC.

Anna Bida Wränghede och Martin Lindqvist, PwC.

Grattis! PwC har blivit utnämnt till en "Global Finance Leader. Hur känns det?

– Tack, det känns jättekul! Vårt team har lokalt och globalt arbetat hårt för att positionera oss i framkanten av Finance-rådgivning.

Vad är förklaringen till PwC:s framgång?

– Vi har fokus på ny teknologi och dess inverkan på dagens ekonomifunktioner. Jag tror att vi blir relevanta och hjälper CFO:er och ekonomidirektörer att möta utmaningarna som kostnadskrav samt ökade krav på effektivitet, extern rapportering och affärsinsikt.

– PwC:s styrka ligger i att vi bistår våra kunder med ett end to end-angreppssätt och ett erbjudande fokuserat på acceleration och modernisering av ekonomifunktionen. En av anledningarna till att vi utnämnts som en "Global Finance Leader" tror jag beror på vår förmåga att hantera transformationsprojekt utifrån dimensionerna strategi, teknologi, process, information & data, organisation samt människor.

Vilka är de stora utmaningarna som företagen står inför?

– Dagens ekonomifunktioner är mitt uppe i ett omvälvande skifte som beror på en snabb teknologisk utveckling, förändrade affärsmodeller samt ökad global konkurrens. Det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven från verksamheten att ställa om från bokföring till strategiskt affärsstöd ökar. 

Hur ser framtiden ut för företagens Finance-funktioner?

– De dagliga arbetsuppgifterna inom ekonomifunktionen blir mer eller mindre automatiserade i form av Robotics (RPA), AI samt molnbaserade ERP och EPM system. Detta innebär en ännu högre grad av effektivisering främst kring de transaktionella ekonomiprocesserna. Samtidigt som teknologin är en möjliggörare för att kunna utnyttja framtidens innovationer, blir den mänskliga faktorn avgörande för att kunna realisera det som teknologin bidrar med i form av standardiserade processer, avvikelsehantering samt dataanalys. 

– Även roller och ansvarsområden inom ekonomifunktionen kommer att behöva förändras med ökat fokus på att hantera och styra teknologin samt optimera processer, så att relevant data utvinns. Vidare kommer det efterfrågas ökad rådgivning med en kommunikativ förmåga att stödja verksamheten med analys och beslutsunderlag. CFO:ns roll flyttas successivt bort från kontroll och rapportering till att utveckla strategin för den moderna ekonomifunktionen. 

Vad tjänar företagen på omställningen till en ökad digitalisering?

– De potentiella vinsterna med att ställa om till den moderna ekonomifunktionen är stora. Samtidigt är det utmanande att själv försöka nå dessa då det både krävs resurser, tid och erfarenhet. Speciellt då ekonomifunktionerna blir mindre i takt med digitaliseringen. Genom att organisera sig i interna eller externa shared service center lokalt, regionalt eller globalt så kan man utnyttja skalfördelar, standardiserade processer, teknologi och kompetens. Detta i sin tur leder till högre grad av effektivisering samt möjlighet till omallokering av resurser till mer affärsinsiktsgenererande arbetsuppgifter.

  1. Finance Strategy & Operating Model  
  2. Enterprise Performance Management (EPM)
  3. Finance Shared Services & Outsourcing
  4. Digital Finance
  5. Finance Benchmarking

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier