Framtidens smarta hem

2019-02-25

man med surfplatta med smarta hem-appar

Växande storstäder och en allt mer uppkopplad livsstil kräver utveckling av säkra och energisnåla lösningar för våra smarta hem.

Ny teknik ger massor av nya möjligheter och bättre livskvalitet, men ger oss också en hel del utmaningar. Användningen av alla nya enheter, i och i anslutning till våra smarta hem, drar stora mängder energi. Hushållen står för hela 25 procent av all energikonsumtion i EU. I takt med att vi blir allt mer uppkopplade även i hemmet så delar vi också en allt större del av vårt privatliv på internet, vilket innebär en potentiell säkerhetsrisk vad gäller personlig data och integritet.

Vi behöver snabba på utvecklingen av hela ekosystemet för smarta hem. Innovation inom ekosystemet för smarta hem sker snabbast och bäst genom samarbeten mellan nya tillväxtföretag och etablerade aktörer. Därför lanserade PwC Sverige "Future of Homes"-programmet hösten 2018.

Fem etablerade aktörer och åtta tillväxtbolag har tillsammans i en serie arbetsmöten genererat idéer kring olika samarbeten och lösningar på viktiga utmaningar som kan driva utvecklingen av ekosystemet för smarta hem framåt. Ta del av diskussionerna och förslagen i sammanfattningen som du kan ladda ner här.
 

Ladda ner och läs rapporten

The Future of Homes: Challenges and recommendations to reach a unified ecosystem

Ladda ner och läs rapporten

The Future of Homes: Challenges and recommendations to reach a unified ecosystem

Kontakta oss

Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0725-84 91 17

Christoffer Sundberg

Christoffer Sundberg

Management Consultant, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier