Tredje utgåvan av skriften Stiftelser

2013-06-03

Den nya utgåvan är en sammanfattning, inklusive de senaste uppdateringarna, av gällande regelverk för stiftelser. Birgitta Bjelkberg, auktoriserad revisor och ansvarig för stiftelser inom Ideell sektor, är huvudförfattare och initiativtagare.
 

– Med skriften vill vi underlätta för våra klienter, kontakter och andra intressenter att hålla sig uppdaterade om vad som gäller.
 

Till vem vänder sig skriften?

– Till alla som arbetar i och med en stiftelse eller på något vis är intresserade av stiftelser. Det kan  till exempel vara personer som sköter redovisningen, styrelseledamöter och revisorer. Men den är också till för dem som funderar på att starta en stiftelse eller bara vill lära sig mer.
 

Hur är det tänkt att skriften ska användas?

– Skriften är indelad i fyra huvudavsnitt - stiftelselagen, redovisning, revision och skattelagstiftning - och tanken är att man ska använda den som ett uppslagsverk. Genom det nya sökordsregistret blir det lättare att söka upp det specifika område man vill läsa mer om.

Medförfattare är Peter Gärdin som är skattejurist och specialiserad inom skatterättsliga frågor för stiftelser inom PwC. Inledningen är skriven av Stefan Einarsson, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms Universitet.
 

Läs mer om hur du beställer skriften här.

Kontakta oss

Birgitta Bjelkberg

Tel 0709-29 33 06

Följ oss i sociala medier