Almedalsveckan 2018 - PwC:s medverkan hos andra aktörer

Måndag 2 juli 08.00–08.45

Vad är styrelsens roll för omställningen mot en hållbar finansmarknad?
Den finansiella sektorn har en avgörande betydelse för omställningen mot en hållbar utveckling. Många av utmaningarna är av långsiktig och strategisk karaktär, och därmed ett styrelseansvar. Vilka hållbarhetsfrågor bör styrelser i finanssektorn ha på sin horisont?
Tage Cervins gata 3C, Skandias trädgård
Världsnaturfonden WWF

Måndag 2 juli 10.00–11.30

Att manipulera val genom att så misstro
Oron för att Ryssland och andra utländska aktörer ska påverka valprocessen i Sverige är stor. Hur sker påverkan i sociala och traditionella medier? Hur kan medierna hantera desinformation?
Fartyget Sigrid, Allmänna Försvarsföreningen
Försvarsutbildarna, Kungliga krigsvetenskapsakademin

Måndag 2 juli 10.00–10.45

De nya IT-brotten – hur ser de ut?
Digital säkerhet är avgörande för både individer, organisationer och samhället i stort. Vad gör vi om människor inte längre vill betala på nätet, inte vågar lämna information om sin hälsa eller inte är beredda att säga sin mening på social media? Går cyberpiraterna att stoppa och vems är ansvaret?
Södra kyrkogatan 3, Pickit, våning 2
Microsoft AB

Måndag 2 juli 13.00–13.40

Digital säkerhet – vem har rätt till medborgarnas data?
Medborgarnas data beskrivs ibland som den viktigaste råvaran i ett alltmer digitaliserat samhälle. Hur ska kommuner gå tillvä- ga för att tillgängliggöra data, utan att kompromissa med varken medborgarnas integritet eller den digitala säkerheten? Vilka krav bör kommunerna ställa i upphandlingar?
Korsgatan 6, Hotell Stenugnen, Innergården
Tieto 

Måndag 2 juli 14.15–14.55

Digital säkerhet – klarar myndigheterna de högre kraven?
Digitala säkerhetshot ställer allt högre krav på myndigheterna att arbeta medvetet och systematiskt med säkerhetsfrågorna även vid outsourcing av it-tjänster. Vad kan vi lära oss av lärdomar av it-skandalen på Transportstyrelsen?
Korsgatan 6, Hotell Stenugnen, Innergården
Tieto

Måndag 2 juli 15.30–16.10

Digital säkerhet i de samhällskritiska funktionerna
Digitala säkerhetshot ställer allt högre krav på myndigheterna att arbeta medvetet och systematiskt med säkerhetsfrågorna även vid outsourcing av it-tjänster. Vad kan vi lära oss av lärdomar av it-skandalen på Transportstyrelsen?
Korsgatan 6, Hotell Stenugnen, Innergården
Tieto

Tisdag 3 juli 13.00–13.45

Hur blir visselblåsarsystem ett verktyg för långsiktig kulturförändring?
Visselblåsarsystem har aktualiserats genom ramavtal och planerad EU-lagstiftning. De kan betraktas som en pålaga, men kan även ses som ett verktyg för att skapa en tillitskultur och sunda värderingar i organisationen. Hur kan offentlig sektor och inköp dra nytta av systemen och vilka är farorna?
Strandvägen 4, Offentliga Affärers seminarietält

Tisdag 3 juli 10.30–11.00

Kontor – Ökad flexibilitet, ökad vinst?
Vilken typ av kontor efterfrågas av dagens hyresgäster? Varför ställer inte fler fastighetsägare om till moderna mötesplatser med en hög servicegrad och attraktivitet?
Supper, restaurang, Strandgatan 9
Business Arena

Tisdag 3 juli 15.00-16.00

Framtidens försvarsmakt
Förutsättningarna för det militära försvaret av Sverige har förändrats drastiskt. Tidens försvarspolitiska utmaningar är många och en komplex hotbild och gråzonsproblematik löper parallellt med ett ökat behov på operativ förmåga i regional och nationell kontext. En pågående försvarsberedning och Försvarsmaktens perspektivstudie anlägger riktning för myndighetens strategiska utveckling för framtiden, men kraven är många även här och nu. I en osäker omvärld; hur skapar vi en beredskap anpassat till dagens, tillika morgondagens, utmaningar och hur organiserar vi en Försvarsmakt med uppdraget att skapa säkerhet, globalt så väl som lokalt?

Tillsammans med Försvarsmakten bjuder Folk och Försvar in till ett seminarium om framtidens försvarsmakt.

Program

Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och försvar

15:00 Försvarsmakten idag och behovet av långsiktighet
Överbefälhavare Micael Bydén

15:20 Operativ förmåga: innebörd och behov
Robert Dalsjö, forskningsledare, FOI
Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör

15:40 Vad ska vi försvara och hur ska det gå till?
Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet
Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift

15:55 Kommentar
Överbefälhavare Micael Bydén

Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron
Folk och försvar

Tisdag 3 juli 16.00–16.45

Smart nation – det uppkopplade samhället i nationell kontext
När allt i samhället mer och mer kopplas samman och är online – vad händer då? Hur kommer staten och näringslivet att hantera förändringen? Hur är lagar och föreskrifter utformade? Vad händer med utbildning? Ska alla med? Vem leder och styr?
Strandvägen 4, HPE:s tält
HPE / Hewlett Packard Sverige AB

Onsdag 4 juli 09.30–10.35

Hur mår patienten när vården flyttar hem?
Den tekniska utvecklingen ökar möjligheten att flytta vård ut från sjukhusen. Vad är viktigt för patienter och personal för att detta ska fungera? Hur hanterar vi medborgarnas förväntningar på tillgänglighet, möjlighet till monitorering, virtuella kontakter och det vården kan erbjuda i dag?
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Hälsodalen, lokal: Fysiken

Torsdag 5 juli 11.00–11.45

Hur kan man effektivisera antikorruptionsarbetet i samhällsbyggnadsbranschen?
Samhällsbyggnadsbranschen har relativt stora problem med korruption. Branschen omsätter stora pengar och är mycket konjunkturkänslig. Ofta är det offentliga beställare och privata utförare. Men vilka är drivkrafterna för korruption och hur motverkas de på ett effektivt sätt?
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegelsalen
PwC, Institutet Mot Mutor, Transparency International Sverige, AmCham Sweden

Torsdag 5 juli 16.00–16.30

Vilket budskap vill fastighetsbranschen skicka inför valet?
Vilka intryck har varit starkast? Vilka frågor är viktigast på plats och vad tar branschen som ett kollektiv med sig från årets Almedalsvecka? Vilket budskap vill man skicka till politikerna inför det stundande valet?
Supper, restaurang, Strandgatan 9
Business Arena

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Projektledare Events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier