PwC:s program för Almedalsveckan 2018

Här hittar du programmet för Almedalen 2018.

Varmt välkommen!

ikon livestreaming

Måndag 2 juli

8.30

Framtidens hem: Integritet, energi och morgondagens affärsmodeller
Den växande användningen av teknik i våra hem möjliggör effektivare energilösningar. Men tekinken medför även att vi måste tänka till kring integritetsfrågor och hur vi hanterar den allt större mängden data.
Läs mer

 

10.30

Ska du passa utbildningen eller utbildningen passa dig?
Hur kan utbildningen anpassas för ett samhälle i utveckling? I centrum står barn och elever som ska vara redo och rustade för att agera i ett samhälle som kommer att se annorlunda ut än idag. Kan utbildningen utvecklas och organiseras på andra sätt än i dag?
Läs mer
 

12.00

The global perspective of Cyber Security
In line with digitalization, increased cyber security becomes and very important social issue both globally and locally. Discussions with focus on trends and current challenges, as well as how they differ between different countries. The discussion will also deal with how cyber issues affect approaches to areas such as trade and defense.
Läs mer
 

13.00

Hur ska Sverige lyckas behålla en kvalitativ vård in i framtiden utan att kostnaderna drar iväg?
Digitaliseringen av våra sjukhus går alldeles för långsamt. Sjukhusvården är relativt sätt den dyraste vården. Sverige behöver skapa förutsättningar för att skapa bättre effektivitet, arbetsmiljö och vårdkvalité på våra sjukhus utan att kostnaderna exploderar. Är digitaliseringen en möjliggörare?
Läs mer
 

14.30

Framtidens arbetskraft - så bryggas Sveriges kompetensgap
Vilka proaktiva åtgärder behöver Sverige ta för att brygga kompetensgapet orsakat av digitalisering? Vilka förmågor bör Sverige investera i för att vara bättre förberedda för det potentiella kompetensgapet. Vi kommer att få lära oss mer om vilka initiativ Luxemburg och Frankrike har tagit för att mitigera riskerna för arbetslöshet i digitaliseringens kölvatten.

Läs mer
 

16.00

GDPR, NIS, Ny säkerhetsskyddslag. Så tar ni ett framgångsrikt helhetsgrepp på förändringarna!
På kort tid sker nu flera förändringar som påverkar offentlig och privat sektor i hur man ska hantera information säkert. Hur ska jag som ansvarig för en verksamhet, oavsett om jag är ett globalt bolag med säte i Sverige, ett mindre bolag, en kommun, ett landsting eller en myndighet tänka?
Läs mer

Tisdag 3 juli

9.00

Vilka är de aktuella företagsskattefrågorna?
Förändringar på skatteområdet har genomförts och skattefrågorna har tagit stor plats i den politiska debatten. Utredningar och rapporter pekar på behovet av fortsatt utvärdering av skattesystemet ofta med inriktningen att det kanske snart är dags för en skattereform och en större skatteomläggning.
Läs mer
 

13.00

Blockchain - threat or opportunity for Sweden to increase trust, competitiveness and citizen benefits
The goal of Sweden's digitization policy is to be the best in the world to leverage the potential of digitization. Political priorities, business investment and government's commitment have enabled a digital infrastructure and digital capabilities that few other countries can match. But is it enough?
Läs mer
 

14.30

Digitaliseringen, vården och medborgaren – är de på väg åt samma håll?
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, begränsade resurser och växande vårdköer. Digitaliseringen innebär möjligheter att skapa en mer effektiv vård som sätter patienten i centrum. Hur ser medborgarna på digitaliseringens möjligheter?
Läs mer

 

15.30

PwC Real Estate – fotbollsmingel
Med anledning av vårt fantastiska fotbollslandslag och den stundande åttondelsfinalen mot Schweiz, som sammanfaller med våra fastighetseminarier i Almedalen, har vi beslutat oss för att skjuta på våra seminarier och i stället ha ett fotbollsmingel.
Läs mer

Onsdag 4 juli

9.00

AI är människans nya bästa vän. Revolutionen har börjat!
Artificiell intelligens har vunnit över oss i schack och slagit oss i Jeopardy och det är bara början. Ny teknik kommer att revolutionera otaliga branscher och enligt prognoser förkorta livslängden på framgångsrika företag. Hur kan vi med hjälp av den nya tekniken behålla försprånget?
Läs mer


10.30

Långsiktig hållbarhet i offentlig sektor genom innovativa människor i en digital era
Från smartphones till multidevices som förstår både våra intentioner och önskningar och som förändrar våra beteenden i rask takt. Hur påverkas förhållandet mellan människa och maskin, människors beteenden och vad ställer det för krav på offentlig sektors uppdrag och erbjudande till invånarna?
Läs mer


13.00

Framtidens företagsvärdering - driver svenska investerare ett hållbart perspektiv?
Företag upplever en ökad förväntan på hållbart företagande från kunder och medarbetare, däremot anser de att investerare visar ett mindre intresse. Påverkar hållbarhetsfaktorer svenska investerares värdering av bolag och är informationen tillräckligt jämförbar och pålitlig för välgrundade beslut?
Läs mer


14.30

Är det rimligt att ställa krav på ideella organisationer eller räcker det att de gör bra saker?
Vilka krav kan man och bör man ställa på en sektor som varje år tar emot över 140 miljarder från hushåll, privat och offentlig sektor? Är det bra med tydliga krav på redovisning? Är det rimligt att vi vet vad vi får för våra pengar?
Läs mer


16.00

Hur säkerställer vi lokal statlig service när det mesta görs digitalt?
När offentlig service i allt högre grad kan utföras digitalt eller på distans minskar behovet av fysiska kontor på flera orter i landet. Flera myndigheter överväger att lägga ner kontor då besökstalen går ner och lokala kontor inte bedöms kostnadseffektiva. Hur säkerställs att service behålls?
Läs mer


18.00

Syfte, samverkan och innovation – receptet för att skapa livskraftiga företag i den digitala eran?
Vi har hört det förr. Teknologi och fenomen kommer i allt snabbare takt och stora systemfrågor utmanar oss alla. Kunder, medarbetare och medborgare ställer allt högre krav. Hur kan fortsatt relevans säkras? Hur bidrar man till ett livskraftigt samhälle, i Sverige och globalt?
Läs mer

Torsdag 5 juli

9.00

Digital mognad är en förutsättning – men hur mogna är vi egentligen?
Resursbrist, ökade krav från medborgare, kompetensförsörjningsproblem. Sveriges kommuner står inför stora välfärdsutmaningar framöver. För flertalet blir ny teknik, robotar och automatisering lösningen. Men hur mogna är egentligen kommunerna? Vad krävs för att få ut full effekt av den nya tekniken?
Läs mer


10.30

Hur kan samverkan mellan olika aktörer göra utsatta områden i välfärden attraktiva för alla?
De områden som definieras som särskilt utsatta respektive utsatta i landet har ökat under de senaste åren. Hur motverkar vi att problemen i dessa områden fördjupas och hur skapar vi förståelse för vilka långsiktiga samhällsförändringar som krävs för att göra dessa områden attraktiva?
Läs mer


12.30

Hur kan vi tillsammans skapa fler hållbara tillväxtföretag?
Det är svårt för de som driver ett företag att realisera dess potential och skapa tillväxt på egen hand. Personer utifrån ser på förutsättningar, hinder och möjligheter ur ett annat perspektiv. Kan deras externa kompetens, erfarenhet och nätverk hjälpa företagen att välja rätt väg framåt?
Läs mer


13.45

Tar partierna informationssäkerheten på allvar?
Kan Sverige slå tillbaka angrepp via cyberrymden? Hur ska vi öka skyddet mot desinformation? Hur ska offentlig-privat samverkan gå till på området? Vad vill partierna göra för att begränsa informationsstölder från enskilda, myndigheter och våra företag?
Läs mer

PwC:s medverkan hos andra aktörer

Läs mer om seminarierna här >>

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Projektledare Events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier