Digitaliseringen, vården och medborgaren – är de på väg åt samma håll?

ikon PwC i Almedalen 2018


                Tisdag 3 juli kl 14.30,
                PwC, Hästgatan 9, Visby

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, begränsade resurser och växande vårdköer. Digitaliseringen innebär möjligheter att skapa en mer effektiv vård som sätter patienten i centrum. Hur ser medborgarna på digitaliseringens möjligheter?
 

Under våren har det undersökts hur medborgarnas inställning till digitalisering inom vården förändrats sedan 2015 och rapporten "Digitala doktorn kan komma". Där utforskas hur intresset för läkarbesök på nätet har ändrats, hur öppna medborgare är för VR som en del av rehabilitering och om chattbottar kan bli en del av lösningen för psykisk ohälsa. Rapporten innehåller även analyser av landstingens arbete med digitalisering. Med utgångspunkt i rapporten diskuteras hur offentlig sektor ska kunna leva upp till de förväntningar som medborgare har. Hur hanterar vi förändringarna för att verkligen nå en patientcentrerad hälso- och sjukvård? Hur kan innovativa lösningar inom eHälsa och digital vård användas för att möta utmaningar och möjligheter som finns idag? Kan Sverige bli bäst på eHälsa 2025? Med ett tydligt mål om en vård som utgår ifrån den enskilde medborgarens och patientens behov och med respekt för de förändringar som krävs kan vi tillsammans lösa utmaningar som kvarstår.

Medverkande:

  • Fabian Bolin, grundare och vd, WarOnCancer
  • Johan Assarsson, vd, Inera
  • Nicole Silverstolpe, programdirektör för framtidens hälso- och sjukvård på Södersjukhuset 
  • Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL
  • Ingrid Bengtsson-Rijavec, moderator


Välkommen!

kvinna i vårdmiljö trycker på monitor

Kontakta oss

Sarah Lidé

Branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 08

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier