Framtidens företagsvärdering - driver svenska investerare ett hållbart perspektiv?

ikon PwC i Almedalen 2018


                Onsdag 4 juli kl 13.00,
                PwC, Hästgatan 9, Visby

Företag upplever en ökad förväntan på hållbart företagande från kunder och medarbetare, däremot anser de att investerare visar ett mindre intresse. Påverkar hållbarhetsfaktorer svenska investerares värdering av bolag och är informationen tillräckligt jämförbar och pålitlig för välgrundade beslut?

 

Traditionellt har förvaltaransvaret inneburit att maximera kortsiktigt ägarvärde, utan att ta hänsyn till externa faktorer såsom påverkan på miljö och samhälle. Både forskning och förändringar i marknaden visar att det inte längre gäller. Enligt Larry Fink, vd BlackRock, räcker det inte längre att ett bolag är lönsamt, det måste även bidra till samhällets utveckling för att fortsättningsvis vara aktuella för deras investeringar. I ny rapport om kapitalförvaltarnas ansvar i det 21:a århundradet lyfter även Al Gore tillsammans med ledare från hela världen investerarnas ansvar i frågan. En undersökning gjord av PwC visar att svenska företag upplever ökad förväntan från kunder och medarbetare gällande hållbart företagande, men de ser inte att intresset från investerare är lika stort. Hur ser investerare på värdering av icke-finansiella risker och möjligheter? Vad krävs för att investerare i större utsträckning ska driva en hållbar utveckling i linje med FN:s 17 globala mål, Agenda 2030?

Medverkande:

  • Tove Larsson, investment manager, Norrsken
  • Alireza Etemad, partner, IK Investment Partners
  • Klas Tikkanen, CFO på Nordic Capital
     

Välkommen!

man och kvinna sitter vid skrivbord med iPad

Kontakta oss

Klara Tengstrand

Manager, PwC Sverige

Tel 0709-294497

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier