GDPR, NIS, ny säkerhetsskyddslag. Så tar ni ett framgångsrikt helhetsgrepp på förändringarna!

ikon PwC i Almedalen 2018


                Måndag 2 juli kl 16.00,
                PwC, Hästgatan 9, Visby

På kort tid sker nu flera förändringar som påverkar offentlig och privat sektor i hur man ska hantera information säkert. Hur ska jag som ansvarig för en verksamhet, oavsett om jag är ett globalt bolag med säte i Sverige, ett mindre bolag, en kommun, ett landsting eller en myndighet tänka?

 

Först ut i denna förändring var GDPR i maj, ett regelverk som berör alla organisationer. I augusti kommer sedan Nät- och informationssäkerhetsdirektivet (NIS) som omfattar sju samhällssektorer med fokus på den privata sektorn och leverantörer av samhällsviktiga tjänster. I april nästa år träder så en ny säkerhetsskyddslag i kraft med mycket högre krav på informationshanteringen än den nuvarande lagen och som kommer beröra många fler samhällsviktiga aktörer. Utöver det så finns också sektorsspecifika regleringar och nu också en återupptagen totalförsvarsplanering som kommer påverka stora delar av samhället.
 

Medverkande:

  • Åke Holmgren, tf avdelningschef för cyber-och skydd av kritisk infrastruktur, MSB
  • Rickard Sundbom, Stadsdirektör, Södertälje
  • Johan von Knorring, Länsråd Uppsala och ansv. samordnare informationssäkerhet, LsT
  • Anneli Forslund, Country Crisis & Security manager Nordic, Vattenfall


Välkommen!

man på kontor med id-bricka runt halsen

Kontakta oss

Richard Oehme

Director Societal Security, PwC Sverige

Tel 0728-80 90 70

Följ oss i sociala medier