Tar partierna informationssäkerheten på allvar?

ikon PwC i Almedalen 2018


                Torsdag 5 juli kl 13.45,
                PwC, Hästgatan 9, Visby

Kan Sverige slå tillbaka angrepp via cyberrymden? Hur ska vi öka skyddet mot desinformation? Hur ska offentlig-privat samverkan gå till på området? Vad vill partierna göra för att begränsa informationsstölder från enskilda, myndigheter och våra företag?
 

Medvetenheten ökar kring vårt beroende av information och olika aktörers förmåga att stjäla, förvanska eller blockera vår tillgång till information. Samtidigt är det tydligt att informationen flödar tvärs vårt förvaltningssystem, vilket gör det svårt att koordinera arbete med informationssäkerhet.

Medverkande:

  • Peter Hultqvist, försvarsminister, Socialdemokraterna
  • Beatrice Ask, riksdagsledamot, Moderaterna
  • Johan Wiktorin, moderator, Director Intelligence PwC


Välkommen!

manshänder skriver på tangentbord på laptop

Kontakta oss

Johan Wiktorin

Director Intelligence Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0728-80 90 08

Följ oss i sociala medier