Är det rimligt att ställa krav på ideella organisationer eller räcker det att de gör bra saker?

ikon PwC i Almedalen 2018


                Onsdag 4 juli kl 14.30,
                PwC, Hästgatan 9, Visby

Vilka krav kan och bör man ställa på en sektor som varje år tar emot över 140 miljarder från hushåll, privat och offentlig sektor? Är det bra med tydliga krav på redovisning? Är det rimligt att vi vet vad vi får för våra pengar?


Eller är det tvärtom ineffektivt att kräva att ideella organisationer ska redovisa, rapportera sin verksamhet i stället för att skapa engagemang, stärka demokratin och stödja människor med olika behov. Kanske motverkar kraven till och med den ideella sektorns särart och förmåga att bidra till ett bättre samhälle? Vad är "lagom" krav? Hur ska vi hitta en balans mellan organisationernas behov av att använda pengar där de "bäst behövs" och olika finansiärers behov att veta att deras pengar når fram och används på ett ansvarsfullt sätt? Vilka krav kan ställas när det rör sig om skattemedel?
 

Medverkande:

 • Anna Carlstedt, forskare, Ersta, Sköndal, Bräcke
 • Charlotte Rydh, GS, FRII
 • Anna Lexius, huvudsekreterare, Tillitsdelegationen
 • Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Lena Svensson, revisor, PwC
 • Angelica Månsson-Gerde, vice GS, Postkodstiftelsen


Välkommen!

Beskrivning av samhällsfrågan

Vilka krav kan man och bör man ställa på en sektor som varje år tar emot över 140 miljarder från hushåll, privat och offentlig sektor? Är det bra med tydliga krav på redovisning? Är det rimligt att vi vet vad vi får för våra pengar?

Utökad information om evenemanget

Eller är det tvärt om ineffektivt att kräva att ideella organisationer ska redovisa, rapportera sin verksamhet istället för att skapa engagemang, stärka demokratin och stödja människor med olika behov. Kanske motverkar kraven till och med den ideella sektorns särart och förmåga att bidra till ett bättre samhälle? Vad är “lagom” krav? Hur ska vi hitta en balans mellan organisationernas behov av att använda pengar där de “bäst behövs” och olika finansiärers behov av att veta att deras pengar når fram och används på ett ansvarsfullt sätt? Vilka krav kan ställas när det rör sig om skattemedel?

Medverkande:
 • Anna Carlstedt, forskare, Ersta, Sköndal, Bräcke
 • Robert Hårdh, välgörenhetschef, Postkodlotteriet
 • Charlotte Rydh, GS, FRII
 • Anna Lexius, huvudsekreterare, Tillitsdelegationen
 • Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Lena Svensson, revisor, PwC
Beskrivning av samhällsfrågan

Vilka krav kan man och bör man ställa på en sektor som varje år tar emot över 140 miljarder från hushåll, privat och offentlig sektor? Är det bra med tydliga krav på redovisning? Är det rimligt att vi vet vad vi får för våra pengar?

Utökad information om evenemanget

Eller är det tvärt om ineffektivt att kräva att ideella organisationer ska redovisa, rapportera sin verksamhet istället för att skapa engagemang, stärka demokratin och stödja människor med olika behov. Kanske motverkar kraven till och med den ideella sektorns särart och förmåga att bidra till ett bättre samhälle? Vad är “lagom” krav? Hur ska vi hitta en balans mellan organisationernas behov av att använda pengar där de “bäst behövs” och olika finansiärers behov av att veta att deras pengar når fram och används på ett ansvarsfullt sätt? Vilka krav kan ställas när det rör sig om skattemedel?

Medverkande:
 • Anna Carlstedt, forskare, Ersta, Sköndal, Bräcke
 • Robert Hårdh, välgörenhetschef, Postkodlotteriet
 • Charlotte Rydh, GS, FRII
 • Anna Lexius, huvudsekreterare, Tillitsdelegationen
 • Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Lena Svensson, revisor, PwC
kvinna vinterklädd i stadsmiljö

Kontakta oss

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Lena Svensson

Ansvarig partner, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 36

Följ oss i sociala medier