Hur kan samverkan mellan olika aktörer göra utsatta områden i välfärden attraktiva för alla?

ikon PwC i Almedalen 2018


                Torsdag 5 juli kl 10.30
                PwC, Hästgatan 9, Visby

De områden som definieras som särskilt utsatta respektive utsatta i landet har ökat under de senaste åren. Hur motverkar vi att problemen i dessa områden fördjupas och hur skapar vi förståelse för vilka långsiktiga samhällsförändringar som krävs för att göra dessa områden attraktiva?

 

För att lyckas i arbetet krävs långsiktighet, samverkan mellan olika aktörer, förebyggande insatser samt fortsatt forskning inom området. Hur är lägesbilden och vad orsakar utsatta områden i välfärden? Vilka förslag till åtgärder och lämpliga insatser finns från staten, kommuner och andra aktörer? Är det möjligt att göra de utsatta områdena attraktiva för alla medborgare?

Medverkande:

  • Ibrahim Baylan, samordningsminister 
  • Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten
  • Tove Lifvendahl, politisk chefsredaktör, Svenska Dagbladet
  • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
  • Erik Wennerström, GD, BRÅ
  • Lena Salomon, moderator, PwC
  • Victoria Percovich Guiterrez, hållbarhetsstrateg/processledare, White
  • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad

Välkommen!

arm med armband med texten mångfald, allas lika värde

Kontakta oss

Lena Salomon

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 56

Följ oss i sociala medier