Hur säkerställer vi lokal statlig service när det mesta görs digitalt?

ikon PwC i Almedalen 2018


                Onsdag 4 juli kl 16.00,
                PwC, Hästgatan 9, Visby

När offentlig service i allt högre grad kan utföras digitalt eller på distans minskar behovet av fysiska kontor på flera orter i landet. Flera myndigheter överväger att lägga ner kontor då besökstalen går ner och lokala kontor inte bedöms kostnadseffektiva. Hur säkerställs att service behålls?
 

Samtidigt finns samhällsgrupper som av olika skäl behöver – eller vill ha – personlig rådgivning via ett fysiskt möte. Statens servicecenter har fått i uppdrag att etablera gemensamma servicekontor där flera statliga myndigheter kan erbjuda service på ett kostnadseffektivt sätt. Utgångspunkten för seminariet är uppföljning av hur arbetet med Statens servicecenters etablering av statliga kontor går, vilka utmaningar som finns, erfarenheter och förväntningar från kundmyndigheter men också hur samarbete kan etableras med kommunala och regionala intressenter.

Hur går det med etableringen och vilka fördelar ser man och vilka hinder och svårigheter stöter man på? Vad säger tilltänkta myndigheter som ska ingå i konceptet? Hur ska samarbetsformerna se ut och vem tar ansvar för myndighetsutövningen? Vilka planer finns det på att utöka samarbetet på lokal och regional nivå med kommuner och landsting?
 

Medverkande:

  • Andreas Elvén, skattedirektör, chef för kundmötesavdelningen, Skatteverket
  • Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun
  • Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter
  • Carola Gunnarsson, ledamot arbetsutskott och styrelse, SKL


Välkommen!

kvinna och män på kontor tittar på laptop

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Följ oss i sociala medier