Tröghet i införandet av ny teknik - ett hot mot tillväxten?

2017-03-02

Man och kvinna på kontor | PwC

Ledare inom kapital- och förmögenhetsförvaltningen ser optimistiskt på framtiden och 64 procent av branschens ledare planerar att rekrytera. Till hoten hör ändå att enbart 10 procent av ledarna prioriterar förbättring av digitala färdigheter och förmågor visar undersökningen där företagsledare inom kapital- och förmögenhetsförvaltningen ger sin syn på nuläget och framtida utmaningar.
 

92 procent av företagsledarna inom kapital- och förmögenhetsförvaltningen har ett stort förtroende för tillväxtmöjligheterna de närmaste tolv månaderna, vilket är högre än genomsnittet inom finanssektorn och hela 64 procent av branschens ledare planerar att rekrytera. Men trots optimismen som präglar årets undersökning så hör den snabba tekniska utvecklingen till hoten. Enbart 10 procent av ledarna prioriterar förbättring av digitala färdigheter och förmågor.
 

– Enligt årets undersökning är företagsledare inom kapitalförvaltningssektorn något sämre förberedda på effekterna av den snabba tekniska utvecklingen jämfört med företagsledare inom andra branscher, säger Peter Nilsson, ansvarig för PwC Asset & Wealth Management Sverige.
 

Branschens framtid präglas av optimism

  • 65 procent av ledarna säger att tekniken kommer att förändra konkurrensutsikterna de närmaste fem åren.
  • New York är det finanscentrum som är viktigast för sektorns tillväxt och Peking delar andraplats med London.
  • 68 procent av ledarna har ändrat sin personalstrategi för att rekrytera och utveckla de färdigheter som behövs i framtiden. 
  • 62 procent av ledarna anser att det har blivit allt svårare att skapa en förtrolig relation och bibehålla förtroendet inom sektorn.
     

– Jag delar branschens positiva grundsyn, med sin grund i ett ökat globalt sparande, men ser samtidigt ett antal utmaningar. I Sverige ser jag framför mig fortsatt stigande kostnader för regelverksefterlevnad i kombination med minskade intäkter på grund av att kunder i större utsträckning köper mer förmånliga indexprodukter, fortsätter branschansvarig.
 

Utöver det ser Peter Nilsson ett fortsatt starkt fokus på avgifter, vilket leder till marginalpress. Användandet av fondhotell och annan typ av outsourcing blir allt vanligare men jag tror också att branschen i Sverige i allt högre utsträckning kommer att digitalisera tjänster och anamma ny teknik.

 

Om undersökningen

185 företagsledare i 45 länder inom kapital- och förmögenhetsförvaltningen intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”20th Annual Global CEO Survey”. 

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Daniel Algotsson

Auktoriserad revisor , PwC Sverige

Tel 0709-29 37 54

Följ oss i sociala medier