Kapitalförvaltning - tre råd för framtiden

2017-11-06

två personer sittande vid bord tar varandra i hand


Värdet av tillgångar under förvaltning kommer att fördubblas fram till år 2025. Det visar PwC:s färska rapport "Asset & Wealth Management Revolution".
 

Tillgångar under förvaltning i världen förväntas öka från 84,9 miljarder dollar år 2016 till 145,4 miljarder dollar år 2025. Den snabbaste tillväxten kommer att ske på utvecklingsmarknaderna i Latinamerika och Sydostasien.

Det här innebär att kapital- och förmögenhetsförvaltningssektorn kommer att växa med 6,2 procent om året, visar rapporten "Asset & Wealth Management Revolution".

Varför ökar tillgångar under förvaltning?

Några av faktorerna som globalt skapar den förväntade stora tillväxten i kapital- och förmögenhetsförvaltningssektorn är att välståndet ökar i gruppen riktigt förmögna privatpersoner, liksom bland den välbärgade medelklassen.

Globalt går det också att se en tydlig övergång till avgiftsbestämda pensionsplaner. Därmed öppnas en ny möjlighet för branschen att nå lönsam tillväxt genom att hjälpa privatpersoner att spara till ålderdomen när staten tar ett steg tillbaka.

I rapporten "Asset & Wealth Management Revolution" förutspås att branschen kommer att förvalta en större andel av pensions- och avtalspensionsfonderna i världen.

Den passiva förvaltningen kommer att växa snabbare

Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta att växa, till 87,6 miljarder dollar år 2025 (60 procent av de totala förvaltade tillgångarna). Men enligt prognosen kommer den passiva förvaltningen att vara värd 36,6 miljarder dollar år 2025 (alltså hela 25 procent av de totala förvaltade tillgångarna).

"Liksom i övriga världen ser vi i Sverige att den passiva förvaltningen växer snabbare än den aktiva"

Peter Nilsson, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Men vi förväntar oss ändå att aktiv förvaltning fortsätter att öka, vilket gör att den aktiva förvaltningen behåller sin dominerande ställning på marknaden, fortsätter han.
 

Tre saker som påverkar dig som verkar inom kapitalförvaltningssektorn

  1. Alternativa tillgångsklasser – i synnerhet realtillgångar, riskkapital och "private debt" kommer att mer än fördubblas jämfört med i dag.
  2. Branschens delaktighet inom nischområden som handelsfinansiering och person-till-person-lån kommer att öka dramatiskt.
  3. Kapitalförvaltningssektorn måste ta till sig ny teknik. Maskinlärandet och artificiell intelligens kommer att förändra sättet att göra analyser på inom branschen och robotar kommer att revolutionera administrationen och riskhanteringen.
     

Om rapporten

Läs rapporten "Asset & Wealth Management Revolution: Embracing Exponential Change" där även kapitalförvaltare intervjuas om sin syn på nuläge och framtida utmaningar

Kontakta oss

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier