18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Banking and Capital Markets industry

2015-02-09

Vilka utmaningar står världens företagledare inom bank- och kapitalmarknad inför?
 

92 procent av de intervjuade är övertygade om sina tillväxtutsikter under de kommande tre åren. Ändå är de inte ohämmade optimister - endast 43 procent tror att den globala ekonomiska tillväxten kommer att förbättras under de kommande tolv månaderna, en minskning från 56 procent förra året. 58 procent av de tillfrågade tror att det finns fler hot mot deras företags tillväxtmöjligheter än för tre år sedan, medan samma andel tror att det finns fler möjligheter.
 

Teknik ligger i framkant 68 procent av vd:ar inom bank- och kapitalmarknader er den snabba tekniska förändringen som ett hot mot tillväxt, en kraftig ökning från 57% förra året.
 

Om undersökningen

Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”18th Annual Global CEO Survey”, där PwC har intervjuat 1 322 företagsledare om sin deras på nuläge och framtida utmaningar samt en djupintervju med Annika Falkengren, vd SEB.

Läs mer om rapporten:
CEO Survey 2015

Läs och ladda ner den globala rapporten:
18th Annual Global CEO Survey

Läs mer om branschrapporten för FS:
18th Annual global CEO Survey: Key talent findings in the Financial Services sector

Läs mer om den globala branschrapporten:
18th Annual Global CEO Survey - banking & capital markets

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier