18th Annual global CEO Survey: Key talent findings in the Financial Services sector

2015-02-23

Rapporten sammanfattar de största utmaningarna som världens företagsledare inom finansiella sektorn står inför och hur de ser på framtiden.
 

Företagsledare inom den finansiella sektorn är generellt optimistiska om ekonomin, men är orolig för effekterna av faktorer utanför deras kontroll, såsom regelförändringar och geopolitik instabilitet. I undersökningen tittar vi på hur företagsledare hittar nya sätt att konkurrera i en tid av aldrig tidigare skådad digital förändring.
 

Om undersökningen

Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”18th Annual Global CEO Survey”, där PwC har intervjuat 1 322 företagsledare från 77 länder om deras syn på nuläge och framtida utmaningar.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide