19th Annual Global CEO Survey: Key findings in the banking and capital markets sector

2016-02-09

Kontorslandskap | PwC


Teknologiska framsteg mest betydelsefulla trenden

Tekniken är den trend som mest sannolikt kommer att påverka förväntningarna hos kunder, lagstiftare och andra viktiga intressenter de närmaste fem åren. Det anser företagsledarna inom bank- och kapitalsektorn, visar "19th Global Annual CEO Survey".


93 procent klassar tekniken som en av de tre viktigaste, det är en större andel än inom själva tekniksektorn (92 procent). 81 procent av företagsledarna ser den snabba takten i den tekniska utvecklingen som ett hot mot tillväxten i den egna verksamheten, fler än inom någon annan sektor i undersökningen.
 

Hantera osäkerheten

64 procent av företagsledarna från bank- och kapitalsektorn planerar att genomföra stora förändringar av hur de definierar och hanterar risker som svar på förväntningarna hos kunder och andra intressenter. Andelen företagsledare som ser nya aktörer på marknaden som ett hot mot den egna verksamhetens ekonomiska tillväxt. (56 %) är lägre än inom försäkringsbranschen (65 procent), vilket visar på den växande mognaden hos FinTech inom bankvärlden och de partnerskap som utvecklas mellan olika organisationer på bank- och kapitalmarknaderna och FinTech.
 

Om undersökningen

76 företagsledare från bank- och kapitalsektorn i 74 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier