Optimism inom bank- & kapitalsektorn

2017-02-27

woman in stock exchange | PwC


Företagsledare inom bank- och kapitalsektorn ser positivt på 2017 trots oro över Brexit, Trump och protektionism. 40 procent har ett mycket stort förtroende för att företagets intäkter kommer att öka visar rapporten ”Setting the bar higher” - undersökningen där företagsledare inom bank- och kapitalsektorn ger sin syn på nuläget och framtida utmaningar.

Humöret bland världens företagsledare verkar ha svängt efter några år präglade av pessimism och företagsledarna inom bank- och kapitalsektorn är klart optimistiska när det gäller tillväxtmöjligheterna. 40 procent av företagsledarna har ett mycket stort förtroende för att företagets intäkter kommer att öka under de närmaste 12 månaderna (vilket är en ökning från 31 procent som var föregående års resultat). 

– Den tjugonde upplagan av CEO Survey visar att marknaden befinner sig i en ny konkurrenskraftig era. Förändringarna markeras av den snabba tekniska utvecklingen och ändrade kundbeteenden, vilket tillsammans påverkar tillväxtutsikterna, säger Anneli Granqvist, ansvarig för Banking & Capital Markets Sverige.

Men det finns också stora möjligheter att vässa sitt innovationstänk, komma närmare kunderna och effektivisera sina affärsmodeller. Svenska företag verkar i en marknad med lika många möjligheter som hot, där bolag inom bank och kreditsektorn behöver upprätthålla en hög förändringstakt för att lyckas, fortsätter Anneli.
 

Svenska företagsledare utmärker sig

Rapporten visar att självförtroendet är på topp bland svenska företagsledare. Sverige har under 2016 upplevt ett år av högkonjunktur med en tillväxt på över 3 procent och en relativt hög investeringstakt. Utöver det har sysselsättningsgraden utvecklats positivt och den starka ekonomin har resulterat i lägre arbetslöshet. 

Orosmomenten är ändå många bland ledare inom bank- och kapitalsektorn. Den stegvisa innovationen och de minskade marginalkostnaderna kan inte skapa tillväxt på längre sikt och det finns en utbredd oro för Eurozonens framtid. Vilken blir Brexits effekt på internbankhandeln och kapitalmarknaderna i Europa och hur ska bankerna anpassa sig till den nya handelsmiljön? 

Läs hela rapporten och fånga trenderna och utmaningarna inom bank- och kapitalsektorn.
 

Om undersökningen

1379 företagsledare intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar inom bank- och kapitalsektorn. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”20th Annual Global CEO Survey”. 

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier