Ny lagstiftning tvingar fram förändringar i inkassosektorn

2015-01-12

Ny lagstiftning tvingar fram förändringar i inkassosektorn

Den nya lagstiftningen inriktar sig på indrivningen av konsumentskulder från alla aktörers sida – banker, andra långivare, köpare av skuldebrev samt fristående inkasso- och advokatbyråer. Tag del av PwC:s rapport som beskriver några av de förändringar på lagstiftningsområdet som troligen kommer att tvinga fram förändringar i indrivningsverksamheter.

Såväl långivarna som de företag som driver in egna eller andras skulder måste förhålla sig till de nya lagkraven. En god idé är att ta tillfället i akt att göra en strategisk översyn av inkassoverksamheten.

I dag används inte de olika kontaktpunkterna med kunden tillräckligt effektivt för att minska betalningsinställelser och därmed behålla låntagarna som kunder. Här finns det ett stort utrymme för förbättringar.

I rapporten beskrivs några av de förändringar på lagstiftningsområdet som troligen kommer att tvinga fram förändringar i indrivningsverksamheter. Vi redogör för sex framgångsrika sätt att genomföra förändringar som främjar strategierna och målen för verksamheten. Slutligen tar vi upp en del frågor som rör specifika tillgångsklasser och beskriver hur inkassosektorn kan förvandlas till en aktör som ligger i framkant i förändringsarbetet.

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier