Banking Banana Skins 2014

2014-05-26

Vartannat år sponsrar PwC undersökningen Banking Banana Skins gjord av Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI). Varje undersökning identifierar potentiella risker för banker som sedan rangordnas efter hur allvarliga de är. Här ingår även branschmedlemmarnas syn på de risker de står inför, läget på finansmarknaderna och andra angelägna frågor.
 

PwC och CSFI har undersökt vilka risker bankirer världen över står inför i det nuvarande klimatet och hur de prioriterar riskerna.
 

De största riskerna (förra året inom parentes):

  1. Regleringar (6)
  2. Politiska ingrepp (5)
  3. Makroekonomiska trender (1)
  4. Teknologiska risker (18)
  5. Lönsamhet (7)
     

Denna rapport beskriver riskbilden för bankväsendet vid årsskiftet 2014 - en tid när den globala ekonomin och dess banksystem skulle återhämta sig från den ekonomiska krisen. Detta skulle kunna beskrivas som den första Banking Banana Skins-undersökning efter krisen. Den visar nämligen, för första gången på sju år, en nedgång i orosnivån för tillståndet i banksystemet.
 

Resultaten baseras på svar från mer än 650 banker, tillsynsmyndigheter och nära observatörer av bankvärlden i 59 länder. Enligt dessa respondenter är det största hotet mot banksektorn politiska ingrepp och regleringar, vilka har ökat i reaktionen på krisen. Det överväldigande budskapet i svaren är att vikten av nya förordningar blir för tung och kan mycket väl skada bankerna och bromsa den ekonomiska återhämtningen. Denna uppfattning hade respondenter både inom och utanför bankerna och den var särskilt stark i Europa och Nordamerika.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier