Banking structural reform vs Volcker Rule – två sidor av samma mynt?

2014-02-10

Vad har EU:s Banking structural reform och USA:s Volcker Rule gemensamt? Svaret är ganska mycket. Båda syftar till att förhindra att banker ägnar sig åt riskfylld spekulation med egna medel som kan äventyra bankens finansiella ställning, och därmed orsaka att staten måste ingripa och rädda banken. Båda är tillämpliga utanför sina territorier och kräver ett riskbaserat arbetssätt.
 

Volcker Rule tycks dock som det mer ingripande regelverket då förbuden inte bara omfattar egenhandel (proprietary trading) utan även investering i eller sponsring av vissa fonder. Banking structural reform kräver däremot att riskfylld verksamhet avskiljs i särskilda legala enheter.
 

Den nya strukturreformen av banksektorn anser EU-kommissionen vara nödvändig för att hantera kreditinstitut som är för stora för att få gå omkull (too-big-to-fail), för stora för att rädda (too-big-to-save) eller för komplexa för att reda upp (too-complex-to-resolve). Dessa bolag, som normalt får skydd för sin verksamhet genom bland annat insättningsgaranti, ska inte kunna spekulera bort sina egna medel för att sedan bli räddade av staten och skattebetalarna. USA har samma skäl för sin reglering men ville i tillägg till förbudet mot spekulativ egenhandel se till att banker och värdepappersbolag inte heller indirekt riskerar sitt kapital genom riskfyllda investeringar.
 

EU Kommissionens förslag till Banking structural reform (BSR), januari 2014

BSR omfattar europeiska systemviktiga kreditinstitut med en balansomslutning på minst 30 miljarder euro, och med ”tradingaktiviteter” till ett värde av 70 miljarder euro eller tio procent av balansomslutningen. Cirka 30 europeiska banker beräknas träffas av reglerna, bland andra Sveriges storbanker och SBAB. BSR förbjuder banker och bolag inom koncernen att ägna sig å egenhandel i finansiella instrument, råvaror och investeringar i hedgefonder med egna eller lånade medel. Särskilt riskfylld verksamhet (bland annat market making, värdepapperiserade produkter och OTC-derivat) kan efter utredning av Finansinspektionen behöva avskiljas i en legal enhet separerad från in- och utlåningsverksamheten. BSR förväntas träda i kraft den 1 januari 2017.
 

Volcker Rule titel VI under Dodd Frank Act, december 2013

Volcker Rule omfattar så kallade ”banking entities”. Detta innefattar:

  1. Banker grundade i USA samt dessas holdingbolag
  2. Utländska banker (non-US) med filial eller dotterbolag i USA och den utländska bankens moderbolag
  3. Alla närstående bolag till dessa kategorier
     

Banking entities med över 50 miljarder dollar i ”trading assets and liabilities” måste från juni 2014 börja rapportera vissa nyckeltal till Securities and Exchange Commission (SEC) i USA, övriga får ett fasat inträde. Förbudet att investera i, förvalta eller agera som förvaringsinstitut åt så kallade covered funds innebar i det första förslaget i praktiken ett förbud för non-US banker att hantera värdepappersfonder eftersom dessa ansågs omfattas. I den slutliga regeln omfattar förbudet endast hedgefonder och private equity företag med mera. Non-US banker kan nu även genom ett undantag för verksamhet som bedrivs helt utanför USA bedriva viss handel med amerikanska kunder och motparter om det sker via amerikanska handelsplatser och mellanhänder. En stor lättnad för non-US banker med andra ord.

Läs mer om:


Banking structural reform (BRS):

http://europa.eu

Volcker Rule:
Regulatory brief från PwC:s financial services regulatory practice

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier