Capital Markets Union: Integration of capital markets in the European Union

2015-11-02

Capital Markets Union (CMU) är Europeiska kommissionens plan för att diversifiera och förbättra tillgången av finansiering för företag i den reala ekonomin och därigenom stödja högre nivåer av ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier