Cybersecurity and privacy hot topics 2015

2015-03-23

Företagens digitala trygghet är helt avgörande för tillväxten. Detta innebär att du som företagare måste vara medveten om riskerna kopplade till informationssäkerhet som ni står inför, att kunna värdera vilka hot som kan äventyra era mål och säkerställa att ni är rustade för att möta nya hot när de uppstår.
 

Här sammanfattar vi de viktigaste trenderna inom informationssäkerhet, inklusive potentiella utmaningar och möjligheter. Läs gärna rapporten om du vill veta mer om problemen och lösningarna.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier