Equipped for the future: Re-inventing your organization

2014-06-23

De flesta finansiella tjänsteföretag är organiserade och drivs utifrån en marknadsplats som snabbt håller på att försvinna. Kundernas förväntningar definieras nu av den digitala upplevelsen, varumärkets värde bestäms utifrån konversationer på sociala medier och kunderna är öppna för att byta leverantör om de tror att de kan få något bättre någon annanstans. En brådskande och radikal organisationsförändring kommer sannolikt att behövas för att återspegla dessa snabba marknadsförändringar.
 

Rapporten fokuserar på de krafter som driver förändring och föreslår fem viktiga byggstenar för den nya organisationsparadigmen som bygger på insikter från PwC:s branschexperter.
 

De vinnande organisationerna kommer att ha en tydlig uppfattning om var i den nya komplexa värdekedjan de kan konkurrera bäst. De kommer att använda den senaste tekniken för att öka kundprofileringen, förbättra kundupplevelsen och minska kostnaderna. Detta i sin tur gör det möjligt för dessa organisationer att fatta beslut snabbare än deras konkurrenter, även om de ibland hamnar fel.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier