The EU Bank Recovery & Resolution Directive: Triumph or tragedy?

2014-02-24

EU:s direktiv för bankerna, Bank Recovery & Resolution Directive (BRRD), sätter ett nytt gemensamt ramverk för alla 28 länder som ingår Europeiska Unionen gällande hur problemtyngda banker ska hanteras, från förebyggande insatser till hur man hanterar banker som är verksamma över nationsgränserna. Direktiven kommer att träda i kraft den 1 januari 2015.
 

Rapporten förklarar varför BRRD är en så viktig milstolpe för Europa i samband med att mer omfattande lagstiftningsreformer börjar införas i branschen. Den belyser även kontroversiella och oroande aspekter av överenskommelsen. Främst syftar direktivet till att säkerställa att bankernas kreditgivare bidrar med ekonomiskt stöd i händelse av en bankkris, vilket kan förändra de risker och kostnader för kapital som investerare kan ge förse banker med

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier