Förvärv och försäljning av företag

Snabba förändringar. Nya aktörer. Internationell horisont. 

Våra ledande rådgivare styr in dig på rätt spår vid företagsförvärv och företagsförsäljningar.

Marknaden för finansiella tjänster förändras i snabb takt. Nya aktörer dyker ständigt upp samtidigt som etablerade företag förvärvas och slås samman. Allt fler företag väljer dessutom att etablera sig i andra länder. Förvärv har med andra ord blivit en naturlig väg till expansion för verksamma inom den finansiella sektorn.

När ni vänder er till oss får ni tillgång till välmeriterade specialister med gedigen erfarenhet från köp- och försäljning av företag. Med hjälp av våra branschspecialister kan vi även skräddarsy processen efter de speciella förutsättningar och de strategiska frågeställningar som varje enskild bransch för med sig. Samarbetet med våra europeiska kollegor inom PwC innebär att vi kan tillhandahålla ledande Corporate Finance-rådgivare inom hela Europa.

Fler frågor kring företagsförvärv eller företagsförsäljningar?

Kontakta oss om du vill veta mer om förvärv, försäljningar eller sammanslagningar. Vi ser fram emot att hjälpa er!

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier