FS Viewpoint: Breaking the rules: Achieving breakthrough innovation in financial services

2014-04-07

Sedan finanskrisen har finansiella institutioner fokuserat på att skära i kostnader och effektivisera. Detta kan ge kortsiktiga vinster. För att åstadkomma långsiktiga förändringar har fokus hamnat mer på nytänkande och innovativa genombrott. Många finansiella institutioner har tagit initiativ, eller till och med lanserat särskilda laboratorier, för att driva innovation.
 

PwC:s erfarenhet är dock att dessa ansträngningar ofta misslyckas att leverera betydande affärsresultat. Inkrementella (mindre) förbättringar och kopierande initiativ kommer inte att ge resultat på lång sikt. Denna rapport ser istället på vad ledande finansiella institutioner gör för att driva banbrytande innovationer.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier