FS Viewpoint: Closer to fine: Separating data privacy from information security

Hur kan finansiella organisationer på ett effektivt sätt skydda information som de fått av kunder och anställda?

En splittrad inställning till compliance är inte bara ineffektivt, utan också otillräcklig och föråldrad. Enligt PwC:s uppfattning bör finansiella organisationer skapa en separat enhet för informationsintegritet som leds av en Chief Privacy Officer (CPO). Den nya enheten ska hantera organisationens sekretessförpliktelser.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier