FS Viewpoint: The future ain't what it used to be: Why tier one investment banks need fundamental operating model changes

2014-06-23

I dag kämpar en rad investmentbanker i motvind mot ökande kostnader och regleringar. Många av dem är inte beredda på de organisationsövergripande initiativ eller nya satsningar som krävs för att lyckas i det långa loppet. Läs mer om hur förändrade verksamhetsmodeller kan hjälpa finansiella institutioner att ta tillbaka makten.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier