FS Viewpoint: Turning frowns upside down: How financial institutions can transform complaints into a competitive advantage

2014-03-23

Klagomålshanteirng som förbättrar kundupplevelsen

En dålig erfarenhet hos en finansiell institution kan få en kund att gå – rakt till konkurrenten. Ändå kan ett kundklagomål vara en värdefull möjlighet att återvinna konsumentförtroende och lojalitet, men bara om det hanteras väl. Ett starkt program för klagomålshantering är nyckeln, eftersom det kan förbättra kundupplevelsen, bygga varumärke och förbättra slutresultatet.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier