Fusioner och förvärv / Mergers & Acquisitions

Fusioner och förvärv / Mergers & Acquisitions

Bankmarknaden är en marknad i förändring och det är inte osannolikt att vi får se fler rubriker om högintressanta transaktioner inom bank och kapitalmarknaderna den närmaste framtiden.

Inhemsk konsolidering och expansion på nischmarknader kommer sannolikt fortsätta vara dominerande. Inhemska förvärv kan vara lättare att motivera framför att investera i gränsöverskridande avtal då närhet och likhet i kundernas profil tenderar att öka möjligheterna till synergieffekter, kostnadsbesparingar och korsförsäljning.

Hur PwC kan hjälpa finansiella institut och organisationer

PwC har ett globalt nätverk av specialister som kan hjälpa både säljare och köpare att maximera sin avkastning på affären och minska sina risker. Våra tjänster omfattar due diligence, fusionsvärdeanalys, finansiering, transaktioner samt stöd i post-integrations arbetet.

Följ oss i sociala medier