Global Economic Crime Survey 2014: Threats to the Financial Services sector

2014-03-24

Den sjunde upplagan av PwC:s Global Economic Crime Survey fick över 5 000 svar. Omkring en tredjedel av dessa var från den finansiella tjänstesektorn. Utifrån detta material har PwC tittat närmare på vhoten som finns mot den finansiella sektorn. Med svar från 79 olika länder är resultaten från undersökningen både omfattande och spännande.
 

Här är några av resultaten från rapporten:
 

  • Växtvärk: IT-relaterad brottslighet, mutor och korruption har blivit vanligare sedan 2011.
  • Brotten från toppen: 1 av 5 stora ekonomiska brott i finansiella sektorn under de senaste två åren har begåtts av högsta ledningen.
  • Huvudet i sanden: Mer än hälften av respondenterna i finansiella sektorn inom risk- och revisionsfunktionerna tror att deras organisation kommer att falla offer för  brott de närmaste två åren, men bara 25 procent av den finansiella sektorns verkställande ledning håller med om detta.
  • Där pengarna finns: Det är nästanfem gånger högre risk att pengatvätt förekommer i den finansiella sektorn än i någon annan sektor.
  • Rädda ryktet: Nästan 30 procent av respondenterna i den finansiella sektorn tror att den allvarligaste konsekvensen av pengatvätt är det negativa ryktet.
  • Underskatta riskerna: 1 av 4 respondenter misslyckades med att genomföra årliga bedrägeririskbedömningar de senaste två åren.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier