Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

2015-03-30

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Det ankommer därför på Skatteverket att utfärda ett så kallat hemvistintyg. Med stöd av hemvistintyget bör fonden kunna medges nedsättning av källskatt i enlighet med tillämpligt skatteavtal, jämför tidigare blogginlägg i Tax matters den 23 juni 2014.
 

Domen kan överklagas inom 3 veckor. Den stat där nedsättning av källskatt yrkas skulle teoretiskt sett kunna komma till en annan slutsats när de prövar frågan om en svensk fond omfattas av dubbelbeskattningsavtal eller ej, men sannolikheten bör enligt vår mening vara låg i de fall ett hemvistintyg utfärdats.

Elisabeth Bergmann
 

Fakta

>> Följ Sveriges skatteblogg Tax matters och ta del av skattenyheter och annan skatteinformation direkt.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier