Governance och riskhantering

Governance och riskhantering

För att få stöd i sitt beslutsfattande förlitar sig styrelserna i banker och institut i allt större utsträckning på den information de får från sina riskexperter. I stället för att verka hämmande på organisationen förser idag en effektiv riskfunktion verksamheten med de insikter och förtroenden från marknaden som är nödvändiga för att dra nytta av värdefulla affärsmöjligheter som annars skulle missas eller vinnas av konkurrenter.

Men ännu mer förväntas av riskfunktionen. Styrelserna vill nu att riskansvariga ska se bortom kända ekonomiska risker och dessutom ta itu med de mer komplexa och svårhanterade riskerna såsom operativa risker, ryktesrisker samt relaterade strategiska risker. De önskar också att riskansvariga ska bli mer proaktiva i att förutspå och reagera på nya hot.

Att möta dessa utmaningar kan vara särskilt svårt vid en tidpunkt då det ställs krav på risk management att sträcka sig över en allt vidare regelverksstruktur och områden som sträcker sig från Basel II till Sarbanes-Oxley.

En av de risker som seglat upp som den mest utmanande för bankerna att hantera under senaste tiden är likviditetsrisk. Risken hamnade som nummer ett i Banana Skins 2008 men var inte ens med bland de trettio högst rankade för två år sedan, en undersökning utförd av Centre for the Study of Financial Innovation i samarbete med PwC.

Just hanteringen av likviditetsrisk visar tydligt behovet av en aktivare riskfunktion som arbetar nära företagsledningen och styrelsen och involverar dem i diskussioner om scenarioanalyser och stress tester.

Hur PwC kan hjälpa finansiella institut och organisationer

PwC har ett globalt nätverk av specialister som ger rådgivning inom alla aspekter av riskhantering såsom risk-policys och strategier, riskrelaterade lagar och förordningar, benchmarking, systemutveckling, koncernövergripande riskhantering och integrerad styrning, regelverksefterlevnad samt olika lösningar för riskhantering.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med governance och riskhantering!

Kontakta oss

André Wallenberg

Partner / rådgivare

Tel 0709-29 41 62

Följ oss i sociala medier